Giải bài tập

Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 47, 48 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 24: Giải các bất phương trình:…

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 2x – 1 > 5;               b) 3x – 2 < 4;

Bạn đang xem: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2

c) 2 – 5x ≤ 17;              d) 3 – 4x ≥ 19.

Hướng dẫn giải:

 a) 2x – 1 > 5 <=> 2x > 6 <=> x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3

b) 3x – 2 < 4 <=> 3x < 6 <=> x < 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 2

c) 2 – 5x ≤ 17 <=> -5x ≤ 15 <=> -x ≤ 3 <=> x ≥ -3 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≥ -3 

d) 3 – 4x ≥ 19 <=> -4x ≥ 16 <=> x ≤ -4 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4


Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) \( \frac{2}{3}\)x > -6;             b) \( -\frac{5}{6}\)x < 20;

c) 3 – \( \frac{1}{4}\)x > 2;          d) 5 – \( \frac{1}{3}\)x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{2}{3}\)x > -6 <=> x > (-6) : \( \frac{2}{3}\) <=> x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) \( -\frac{5}{6}\)x < 20 <=> x > 20 : (\( -\frac{5}{6}\)) <=> x > -24

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 – \( \frac{1}{4}\)x > 2 <=> -\( \frac{1}{4}\)x > -1 <=> x < (-1) : (-\( \frac{1}{4}\)) <=> x < 4

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4

d) 5 – \( \frac{1}{3}\)x > 2 <=> – \( \frac{1}{3}\)x > -3 <=> x < (-3) : (-\( \frac{1}{3}\)) <=> x < 9

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9


Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Hướng dẫn giải:

a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x ≤ 12 hoặc x ≤ 6 hoặc x – 5 ≤ 7

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 

x ≥ 8 hoặc x + 4 ≥ 12 hoặc -2x ≤ -4


Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4  – 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 – 6

b) (-0,001)x > 0,003.

Hướng dẫn giải:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x – 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 – 6

<=> x < -1

Thay x = -2; -2 < -1 (khẳng định đúng)

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

b) (-0,001)x > 0,003. <=> x < -3

Thay x = -2; -2 < -3 (khẳng định sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.


Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn làm bài:

a) Thay x = 2, x = -3 vào bất phương trình x2 > 0 ta có:

x= 2:    22 > 0 ⇔ 4 > 0 khẳng định đúng

x = (-3):     (-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 khẳng định đúng.

Vậy x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình.

b)Với x = 0 ta có: 02 > 0 ⇔ 0 > 0 (khẳng định sai)

Vậy mọi giá trị của ẩn không là nghiệm của bất phương trình.

Chú ý: Bất phương trình x2 > 0 có tập nghiệm là S = {x/x ≠ 0}.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button