Lớp 8

Nghị luận vai trò của những người lãnh đạo anh minh qua Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ

Nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh dựa vào các văn bản…

Read More »
Lớp 8

Dàn ý nghị luận vai trò của những người lãnh đạo anh minh qua Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ

Lập dàn ý nghị luận vai trò của những người lãnh đạo anh minh dựa vào hai tác phẩm Chiếu…

Read More »
Lớp 8

Nghị luận về chủ đề Hãy nói không với các tệ nạn

Nghị luận xã hội về chủ đề Hãy nói không với các tệ nạn xã hội, hướng dẫn lập dàn…

Read More »
Lớp 8

Cảm nhận về đoạn trích bài thơ Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

[Văn mẫu 8] Nêu cảm nghĩ về đoạn trích bài thơ Hai chữ nước nhà của nhà thơ Trần Tuấn…

Read More »
Lớp 8

Phân tích tác phẩm Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Hướng dẫn phân tích tác phẩm Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục bao gồm dàn ý chi tiết, sơ đồ tư…

Read More »
Lớp 8

Bình giảng bài thơ Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà

[Văn mẫu 8] Bình giảng bài thơ Muốn làm thằng cuội của nhà thơ Tản Đàn để làm sáng rõ…

Read More »
Back to top button