Giải bài tập

Giải bài 3.1, 3.2, 13, 14 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 21 bài 3 đơn thức Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 3.1: Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được…

Câu 3.1, 3.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 3.1 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính các đơn thức sau và tìm bậc của đơn thức thu được:

Bạn đang xem: Giải bài 3.1, 3.2, 13, 14 trang 21 SBT Toán lớp 7 tập 2

a) \(4{\rm{x}}{{\rm{y}}^2}\) và \( – {3 \over 4}{\left( {{x^2}y} \right)^3}\)

b) \({1 \over 6}x{\left( {2{y^3}} \right)^2}\) và \( – 9{{\rm{x}}^5}y\)

Giải

a) \( – 3{{\rm{x}}^7}{y^5}\), đơn thức có bậc là 12.

b) \( – 6{{\rm{x}}^6}{y^7}\), đơn thức có bậc là 13.

Câu 3.2 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Bậc của đơn thức \(3{y^2}{\left( {2{y^2}} \right)^3}y\) sau khi đã thu gọn là:

 (A) 6;                          (B) 7;

(C) 8;                           (D) 9.

Giải

Đáp án đúng là (D) 9.

 


Câu 13 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức:

a) \({\rm{}}{3 \over 4}\)                                     b) \({1 \over 2}{x^2}yz\)

c) \(3 + {x^2}\)                            d) \({\rm{}}3{{\rm{x}}^2}\)

Giải

a) \({\rm{}}{3 \over 4}\) là đơn thức.

b) \({1 \over 2}{x^2}yz\) là đơn thức

c) \(3 + {x^2}\) không phải là đơn thức

d) \({\rm{}}3{{\rm{x}}^2}\) là đơn thức

 


Câu 14 trang 21 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z.

Giải

Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z là:

\({1 \over 2}{x^2}yz;\)                     \( – 3{\rm{x}}{y^2}z;\)

\({1 \over 3}xy{z^2};\)                     \(3{{\rm{x}}^2}yz;\)

\( – xy{z^2}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button