Giải bài tập

Giải bài 21, 22, 23 trang 22 SBT Toán lớp 7 tập 2

Giải bài tập trang 22 bài 4 đơn thức đồng dạng Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 21: Tính tổng…

Câu 21 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính tổng:

a) \({\rm{}}{x^2} + 5{{\rm{x}}^2} + ( – 3{{\rm{x}}^2})\)

Bạn đang xem: Giải bài 21, 22, 23 trang 22 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) \(5{\rm{x}}{y^2} + {1 \over 2}x{y^2} + {1 \over 4}x{y^2} + \left( { – {1 \over 2}} \right)x{y^2}\)

c) \(3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} + {{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\) 

Giải

a) \({\rm{}}{x^2} + 5{{\rm{x}}^2} + ( – 3{{\rm{x}}^2}) \)

\(= (1 + 5 – 3){x^2} \)

\(= 3{{\rm{x}}^2}\)

b) \(5{\rm{x}}{y^2} + {1 \over 2}x{y^2} + {1 \over 4}x{y^2} + \left( { – {1 \over 2}} \right)x{y^2} \)

\(= \left( {5 + {1 \over 2} + {1 \over 4} – {1 \over 2}} \right)x{y^2} \)

\(= {{11} \over 2}x{y^2}\)

c) \(3{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} + {{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} \)

\(= \left( {1 + 3} \right){{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2} \)

\(= 4{{\rm{x}}^2}{y^2}{z^2}\)

 

Câu 22 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính:

a) \(xyz – 5xyz;\)

b) \({x^2} – {1 \over 2}{x^2} – 2{{\rm{x}}^2}\)

Giải

a) \(xyz – 5xyz = \left( {1 – 5} \right)xyz =  – 4xyz\)

b) \({x^2} – {1 \over 2}{x^2} – 2{{\rm{x}}^2} = \left( {1 – {1 \over 2} – 2} \right){{\rm{x}}^2} =  – {3 \over 2}{{\rm{x}}^2}\)

 


Câu 23 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Điền đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) …….. + 5xy  = – 3xy

b) \(…… + …… – {x^2}{\rm{z}} = 5{{\rm{x}}^2}{\rm{z}}\)

Giải

a) -8xy + 5xy  = – 3xy

b) \(4{{\rm{x}}^2}{\rm{z}} + 2{{\rm{x}}^2}{\rm{z}} – {x^2}{\rm{z}} = 5{{\rm{x}}^2}{\rm{z}}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button