Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147, 147 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 147, 147 bài ôn tập về số tự nhiên SGK Toán 5. Câu 1: Đọc các số sau…

Bài 1 trang 147 sgk toán 5

a) Đọc các số sau:

70815;          975 806;         5 723 600;         472 036 953.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147, 147 SGK Toán 5

b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Bài giải:

Số 70815, đọc là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm, chữ số 5 trong số này chỉ 5 đơn vị.

Số 975 806, đọc là: chín trăm bảy mươi năm nghìn tám trăm linh sáu, chữ số 5 trong số này chỉ 5 triệu.

Số 5723600, đọc là: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm, chữ số 5trong số này chỉ 5 triệu.

Số 472 036 953, đọc là: bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba, chữ số 5 trong này chỉ 5 chục.


Bài 2 trang 147 sgk toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

998; 999; …             …; 8000; 8001.            66 665;…;66 667.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

98; 100;…                  996;998;…                …..;3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tiếp

77; 79;…                   299; …; 303.               …; 2 001; 2003.

Bài giải:

a) 998; 999;1000            7999; 8000; 8001.            66 665;66 666 ;66 667.

b) 98; 100;102               996;998;1000                   2998;3 000; 3 002.

c) 77; 79;81                  299; 301; 303.                  1999;2 001; 2003.


Bài 3 trang 147 sgk toán 5

1000…997                            53 796…53 800

6987…10 087                        217 690…217 689

7500 : 10 …750                     68 400…684 x 100

Bài giải:

1000 > 997                            53 796 > 53 800

6987 < 10 087                        217 690 < 217 689

7500 : 10 = 750                     68 400 = 684 x 100.


Bài 4 trang 147 sgk toán 5

Viết các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4856;     3999;      5486;           5468.

b) Từ lớn đến bé: 2763;     2736;      3726;           3762.

Bài giải:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 3999; 4856; 5468; 5686.

b) Các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 3762; 3726; 2763; 2736.


Bài 5 trang 148 sgk toán 5

Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được:

a) …43 chia hết cho 3;

b) 2…7 chia hết cho 9;

c) 81…chia hết cho cả 2 và 5;

d) 46…chia hết cho cả 3 và 5.

Bài giải:

a) Có thể điền chữ số 2 hoặc chữ số 5 hoặc chữ số 8 vào ô trống.

b) Có thể điền chữ số 0 hoặc chữ số 9 vào ô trống.

c) Điền chữ số 0 vào ô trống.

d) Điền chữ số 5 vào ô trống.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button