Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 175 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Tính:

a) 85793 – 36841 + 3826 ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán 5

b) \(\frac{84}{100}\) – \(\frac{29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) ;

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

Bài giải:

a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

b) \(\frac{84}{100}\) – \(\frac{29}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{55}{100}\) + \(\frac{30}{100}\) = \(\frac{85}{100}\)

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.


Bài 2 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập

Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

Bài giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

    x + 3,5 = 7

            x = 7 – 3,5

            x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

     x – 7,2= 6,4

            x = 6,4 + 7,2

            x = 13,6.


Bài 3 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng \(\frac{5}{3}\) đáy bé, chiều cao bằng \(\frac{2}{5}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Bài giải:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

150 x  \(\frac{5}{3}\) = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

250 x \(\frac{2}{5}\) = 100 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

\(\frac{(250 + 150).100}{2}\) = 20000 (m2)

20000m2 = ha

Đáp số: 20000m2 ; 2 ha.


Bài 4 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Bài giải:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ – 6 giờ = 2 giờ.

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ là:

45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 -45 = 15 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90  : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.


Bài 5 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

\(\frac{4}{x}\) = \(\frac{1}{5}\)

Bài giải:

Ta có: \(\frac{4}{x}\) = \(\frac{1}{5}\)

\(\frac{4}{x}\) = \(\frac{1.4}{5.4}\)

\(\frac{4}{x}\) = \(\frac{4}{20}\) , suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button