Giáo dục

Write down là gì? Phân biệt Write down và Write up

Write down là gì?

Ý nghĩa của Write down là:

 • Ghi chú, ghi chép

Ví dụ: I WROTE her mobile number DOWN on a scrap of paper and I’ve lost it. Tôi đã ghi lại số điện thoại của cô a áy vào một mẩu giấy nhưng tôi đã đánh mất nó.

 • Bút toán giảm,giảm bớt xuống, ghi bớt xuống giá trị trên sổ sách

Write down khi ở dạng danh từ nó có ý nghĩa là bút toán giảm,giảm bớt xuống, ghi bớt xuống giá trị trên sổ sách của… giảm giá trị tài sản khi chỉ rõ trong các tài khoản của công ty,  đây là những khái niệm được sử dụng trong chuyên ngành kinh tế.

Bút toán giảm là một thuật ngữ kế toán nó có nghĩa là làm giảm giá trị sổ sách của tài sản khi giá trị thị trường hợp lí của nó đã giảm xuống dưới giá trị của sổ sách và trở thành một tài sản bị suy giảm giá trị.

Ví dụ: The business was hurt by $12 million in inventory write-downs. Doanh nghiệp bị thiệt hại hơn 12 triệu đô do hàng tồn kho.

Bạn đang xem: Write down là gì? Phân biệt Write down và Write up

Write down là gì?
Write down là gì?

Cấu trúc với cụm từ Write down

Mặc dù là có cùng ý nghĩa là viết xuống, ghi lại, viết ra nhưng các cấu trúc với write down khi sử dụng sẽ cho ra một ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Write something down

Để viết một cái gì đó trên một mảnh giấy để bạn không quên nó.

Ví dụ:

 • If you have any questions, please write it down and hand it to me. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào,  xin hãy ghi ra và nộp chúng cho tôi.
 • I have trouble memorizing things sometimes, so I write them down. Đôi khi tôi gặp khó khăn khi nhớ mọi thứ, vì vậy tôi viết chúng ra.
 • I was writing down immediately what she said on the phone. Tôi viết ra ngay lặp tức những gì cô ấy nói trong điện thoại.

Write down something

– Để thể hiện sự giảm giá trị của tài sản trong tài khoản của công ty, thường là do nó không còn giá trị như trước

Ví dụ:

 • The company was forced to write down $550m after a revaluation of its assets. Công ty đã buộc phải ghi giảm 550 triệu đô la sau khi đánh giá lại tài sản của mình.
 • The building cost £800,000 to build, but it was written down to £400,000. Tòa nhà có chi phí xây dựng là 800.000 bảng Anh, nhưng nó đã được viết ra là 400.000 bảng Anh.

– Để viết ra những điều bạn đang suy nghĩ, và ấp ủ.

Ví dụ:

 • You might write down your impressions of your trip. Các em có thể viết ra những ấn tượng của  của mình về chuyến đi vào trong nhật ký.
 • Consider searching this issue to highlight or write down the many blessings of obedience. Hãy cân nhắc và tìm hiểu vấn đề này để làm nổi bật hoặc ghi xuống nhiều phước lành của sự vâng lời.

Cấu trúc với cụm từ write down trong tiếng Anh
Cấu trúc với cụm từ write down trong tiếng Anh

Phân biệt Write down và Write up

Write down và write up là hai cụm động từ có ý nghĩa na ná nhau đều là viết ra. Nhưng thật ra tính chất của hai từ này hoàn toàn khác nhau.

Trong khi write down là một hành động ghi chép nhanh lại những điều mình sẽ quên, ghi lại số điện thoại, ghi lại lời nói của ai đó  viết ra một cái gì đó, bạn đang viết một phần thông tin chỉ trên một tờ giấy hoặc một cái gì đó tương tự. Có thể hiểu write down là một sự ghi chú lại.

Trong khi đó write up là ghi lại nhưng là ở một phiên bản chỉnh chu hơn, ví dụ như viết một bài luận, hoặc viết một đơn từ gì đó quan trọng, hay một biên bản về xử phạt nào đó.  Đưa bài viết của bản vào một định dạng có cấu trúc hơn.

Vậy nên khi sử dụng các cụm từ tiếng Anh này các bạn cần lưu ý sự khác biệt này. Để có thể truyền đạt ý muốn của mình đến với người khác cách rõ ràng và chính xác nhất.

Một số cụm động từ khác với Write

Ngoài cụm động từ Write down trên, động từ Write còn có một số cụm động từ sau:

 • Cụm động từ Write down
 • Cụm động từ Write in
 • Cụm động từ Write off
 • Cụm động từ Write out
 • Cụm động từ Write up

Một số cụm động từ khác với Write
Một số cụm động từ khác với Write

Thông tin tham khảo thêm

Bút toán giảm trong tiếng Anh là Write -Down.

Bút toán giảm là một thuật ngữ kế toán, làm giảm giá trị sổ sách của tài sản khi giá trị thị trường hợp lí của nó đã giảm xuống dưới giá trị sổ sách, trở thành tài sản bị suy giảm giá trị.

Số tiền được bút toán giảm là chênh lệch giữa giá trị sổ sách của tài sản và lượng tiền mặt mà doanh nghiệp có được bằng cách xử lí nó theo cách tối ưu nhất.

Việc bút toán giảm là khái niệm ngược lại với bút toán tăng và nó sẽ trở thành xóa sổ nếu toàn bộ giá trị của tài sản trở nên vô giá trị và bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tài khoản.

Đặc điểm của Bút toán giảm

Việc bút toán giảm có thể ảnh hưởng rất lớn đến bảng cân đối thu nhập và thu nhập ròng của công ty.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, sự sụt giảm giá trị thị trường của tài sản trên bảng cân đối kế toán của các tổ chức tài chính buộc họ phải huy động vốn để đáp ứng các yêu cầu vốn tối thiểu.

Các tài khoản được bút toán giảm là lợi thế cạnh tranh của công ty, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài sản dài hạn như tài sản, nhà máy và thiết bị.

Trong ngành dịch vụ, doanh nghiệp thực hiện bút toán giảm giá trị nếu các cửa hàng không được tân trang lại.

Bút toán giảm phổ biến trong các doanh nghiệp sản xuất hoặc bán hàng, bởi các doanh nghiệp đó yêu cầu cần có kho hàng và hàng tồn kho có thể bị hư hỏng hoặc lỗi thời bất cứ lúc nào.

Ví dụ, hàng tồn kho công nghệ và ô tô có thể nhanh chóng mất giá trị, nếu chúng không được bán hoặc cập nhật mô hình mới thay thế chúng. Đôi lúc, việc xóa sổ hàng tồn kho có thể cần thiết.

Ảnh hưởng của việc Bút toán giảm lên báo cáo tài chính

Việc bút toán giảm tác động đến cả báo cáo thu nhập và bảng cân đối.

Một khoản lỗ được báo cáo trên báo cáo thu nhập. Nếu bút toán giảm nhỏ, nó có thể được ghi lại dưới dạng giá vốn hàng bán.

Khoản lỗ sẽ được liệt kê dưới dạng hàng tổn thất riêng biệt trên báo cáo thu nhập để người cho vay và nhà đầu tư có thể đánh giá tác động của tài sản đã giảm giá trị.

Giá trị hiện tại của tài sản trên bảng cân đối kế toán được ghi thành giá trị hợp lí.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán bị giảm do tổn thất trên báo cáo thu nhập.

Sự suy giảm cũng có thể tạo ra tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc giảm nghĩa vụ thuế hoãn lại vì việc bút toán giảm không được khấu trừ thuế cho đến khi tài sản được bán hoặc xử lí.

Về tỉ lệ báo cáo tài chính, việc bút toán giảm vào tài sản cố định sẽ khiến doanh thu tài sản cố định hiện tại và tương lai được cải thiện.

Vì vốn chủ sở hữu của cổ đông giảm nên nợ trên vốn chủ sở hữu tăng. Nợ trên tài sản cũng sẽ cao hơn, vì tài sản thấp hơn. Tiềm năng thu nhập ròng trong tương lai tăng vì giá trị tài sản thấp hơn làm giảm chi phí khấu hao trong tương lai.

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button