Giải bài tập

Giải bài 18, 19 trang 52 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 52 bài 3 đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) Giải bài SGK Toán 9 tập 1. Câu 18: Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được…

Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

a) Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị a vừa tìm được.

Bạn đang xem: Giải bài 18, 19 trang 52 SGK Toán 9 tập 1

Giải:

a) Thế \(x = 4\)  và  \(y = 11\) vào \(y = 3x +b\)  

Ta có: \(11 = 3.4 + b ⇔ b = -1\).

Khi đó hàm số đã cho trở thành: \(y = 3x – 1\). Đây là đường thẳng đi qua 2 điểm \(A(0;-1)\) và \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\)

b) Đồ thị hàm số \(y = ax + 5\) đi qua điểm \(A(-1; 3)\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow 3 = a\left( { – 1} \right) + 5 \cr
& \Leftrightarrow a = 2 \cr} \)

Khi đó hàm số đã cho trở thành: \(y = 2x + 5\). Đây là đường thẳng đi qua hai điểm \(A(0; 5)\) và B \(\left( { – {5 \over 2};0} \right)\)


Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập 1

Đồ thị của hàm số \(y = \sqrt 3 x + \sqrt 3 \) được vẽ bằng compa và thước thẳng.

Hãy tìm hiểu cách vẽ đó rồi nêu lại các bước thực hiện.

Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \sqrt 5 x + \sqrt 5 \) bằng compa và thước thẳng.

Hướng dẫn. Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng \(\sqrt 5 \). 

Giải:

Hình trên diễn tả cách dựng đoạn thẳng có độ dài bằng \(\sqrt 5 \). 

Đồ thị hàm số \(y = \sqrt 5 x + \sqrt 5 \) đi qua hai điểm \(A(0; \sqrt 5)\) và \(B(-1; 0)\).

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button