Giải bài tập

Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 118 SGK toán 9 tập 2

Giải bài tập trang 118 bài 2 hình nón – hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt SGK toán 9 tập 2. Câu 19: Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt…

Bài 19 trang 118 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 19 Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính của hình quạt là \(16 cm\). Số đo cung là \(120^0\) thì độ dài dường sinh của hình nón là:

(A) \(16 cm\); (B) \(8 cm\); (C) \(\frac{16}{3} cm\);

Bạn đang xem: Giải bài 19, 20, 21, 22 trang 118 SGK toán 9 tập 2

(D) \(4 cm\);  (E) \(\frac{16}{5} cm\).

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải: 

Theo bài 16 thì bán kính đường tròn chứa hình quạt độ dài bằng đường sinh của hình nón.

Đầu bài cho bán kính hình tròn chứa hình quạt là \(16 cm\) nên độ dài đường sinh là \(16 cm\).

Vậy  chọn A.

 


Bài 20 trang 118 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 20. Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)

Giải:

Dòng thứ nhất:

 \(d = 2r = 1.10 = 20(cm)\)

 \(l\) = \(\sqrt{h^2 + r^2 }= \sqrt{10^2 + 10^2}= 10\sqrt{2}\) (cm)

\(V\) = \(\frac{1}{3}\pi r^2h = \frac{1}{3}. 10^2. 10. \pi= 10^3. \pi.\frac{1}3\)  (\(cm^3\))

Dòng thứ hai: \(r\)= \(\frac{d}{2}= 5 (cm)\)

\(l\) = \(\sqrt{h^2 + r^2}= \sqrt{10^2 + 5^2}= 5\sqrt{5}\) (cm)

\(V\) =  \(\frac{1}{3}\pi r^2h = \frac{1}{3}. 5^2. 10. \pi= 250. \pi.\frac{1}3\) (cm3)

Tương tự cho dòng 3,4 ta được bảng sau:

 


Bài 21 trang 118 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 21. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).

Giải:

Diện tích vải cần có để làm nên cái mũ diện tích xung quanh của hình nón và diện tích vành nón.

\(r = \frac{35 – 10.2}{2} = 7,5\)  (cm)

\(S_{xq} =\pi. r. l= 3,14. 7,5. 30 = 706,5 (cm^2)\)

\(S_{vanh non}= \pi(\frac{35}{2})^2 – \pi .7,5^2 =250\pi= 785 (c m^2)\)

Vậy diện tích vải cần có là: 

\(S=S_{xq}+S_{vanh non}=706,5+785=1491,5(cm^3)\) 

 


Bài 22 trang 118 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 22. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (\(OA= OB\)).

Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ.

Giải:

Chiều cao của hình nón là: \(\frac{h}{2}\) 

Thể tích của hai hình nón là: 

\(2{V_{non}}\)=\(2.\frac{1}{3} \pi .R^2 .\frac{h}{2}= \frac{\pi R^2 h}{3}\)

Thể tích của hình trụ là:

\({V_{tru}} = \pi {R^2}h\)

Nên \(\frac{2V_{non}}{V_{tru}}= \frac{\frac{\pi R^2 h}{3}}{\pi R^2 h}= \frac{1}{3}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button