Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 79 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42…

Bài 1 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

a)     Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b)    Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

a)     37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b)    So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Đs:a)88,09% b)10,5%


Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

a)     Tìm 30% của 97

b)    Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Hướng dẫn giải:

a)     97 x 30 : 100 = 29,1

b)    Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)

                                      Đáp số: 900 000 đồng


Bài 3 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Bài 3

a)     Tìm một số biết \(30\% \) của nó là \(72\)

b)    Một cửa hàng đã bán được \(420kg\) gạo và bằng \(10,5\% \) tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Giải:

a)    \(1\%\) của số đó là: \(72:30=2,4\)

Số đó là: \(2,4\times 100=240\)

b)    \(1\%\) tổng số gạo của cửa hàng là:

                \(420:10,5=40\) (kg)

Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:

               \(40 \times 100  = 4000\) (kg) = \(4\) tấn

Đáp số: 

a) \(240\)

b) \(4\) tấn

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button