Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 80 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,.. Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm…

Đề bài

1. Tính nhẩm

a) 27,4 : 10 = ……….                   b) 145,3 : 100 = ………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

   8,5 : 10 = …………                         90,36 : 100 = ……..

c) 6,09 : 10 = ………                     d) 17,35 : 1000 = …….

   0,23 : 10 = ……….                         863,2 : 1000 = ……..

2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)  và  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a)  \(\underbrace {4,9:10}_{……..}\) và \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{………..}\)

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{………….}\) và  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{…………..}\)

c) \(\underbrace {67,5:100}_{…………….}\) và  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{…………..}\) 

3. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng \({1 \over {10}}\) số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ……………………

Đáp án

1. Tính nhẩm

a) 27,4 : 10 = 2,74                      b) 145,3 : 100 = 1,453

    8,5 : 10 = 0,85                            90,36 : 100 = 0,9036

c) 6,09 : 10 = 0,609                    d) 17,35 : 1000 = 0,01735

    0,23 : 10 = 0,023                        863,2 : 1000 = 0,8632

2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)   =  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a) \(\underbrace {4,9:10}_{0,49}\) = \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{0,49}\)   

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{2,468}\) =  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{2,468}\)   

c)  \(\underbrace {67,5:100}_{0,675}\) =  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{0,675}\)       

3. 

Bài giải

Số gạo đã chuyển đến kho là:

\(246,7 \times {1 \over {10}} = 24,67\) (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là:

246,7 + 24,67 = 271,37 (tấn) = 271370 (kg)

Đáp số: 271 370 (kg)

4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = 2242,82 : 100 + 3741, 18 : 100

= (2242,82 + 3741,18) : 100

 = 5984 : 100

= 59,84

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button