Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a. 76357 – 29486 + 6528

b.  \({{85} \over {100}} – {{37} \over {100}} + {{23} \over {100}}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán 5 tập 2

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

2. Tìm x :

a. x + 3,25 = 9,68 – 6,43

b. x – 7,5 = 3,9 + 2,3

3. Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 180m, đáy lớn bằng \({{14} \over 9}\) đáy bé, chiều cao bằng \({4 \over 7}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

4. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Tìm số tự nhiên x sao cho :  \({2 \over x} = {1 \over 3}\)

\({2 \over x} = {1 \over 3}\,hay\,{2 \over x} = {{1 \times …} \over {3 \times …}} = {{…} \over {…}}\)

Bài giải:

1.

a. 76357 – 29486 + 6528

= (76357 – 29486) + 6528

= 46871 + 6528 = 53399

b. \({{85} \over {100}} – {{37} \over {100}} + {{23} \over {100}} \)

\(= \left( {{{85} \over {100}} – {{37} \over {100}}} \right) + {{23} \over {100}} \)

\(= {{48} \over {100}} + {{23} \over {100}} = {{71} \over {100}}\)

c. 279,4 + 543,58 + 102,62

= (279,4 + 543,58) + 102,62

= 822,98 + 102,62 = 925,6

2.

a.  

\(\eqalign{
& x + 3,25 = 9,68 – 6,43 \cr
& x + 3,25 = 3,25 \cr
& x = 3,25 – 3,25 \cr
& x = 0 \cr} \)

b.

\(\eqalign{
& x – 7,5 = 3,9 + 2,3 \cr
& x – 7,5 = 6,2 \cr
& x = 6,2 + 7,5 \cr
& x = 13,7 \cr} \)

3.

Tóm tắt

Bài giải

Đáy lớn mảnh đất hình thang là :

180 : 9 ⨯ 14 = 280 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là :

280 : 7 ⨯ 4 = 160 (m)

Diện tích mảnh đất hình thang là :

 \({{\left( {180 + 280} \right) \times 160} \over 2} = 36800\,\left( {{m^2}} \right)\)

36800m2 = 3,68ha

Đáp số : 36800m2 (3,68ha)

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là :

8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 1,5 giờ là :

40 ⨯ 1,5 = 60 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là :

60 : (65 – 40) = 2,4 (giờ)

2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng vào lúc :

8 giờ 30 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 54 phút

Đáp số : 10 giờ 54 phút

5.

Ta có : \({2 \over x} = {1 \over 3}\,hay\,{2 \over x} = {{1 \times 2} \over {3 \times 2}} = {2 \over 6}\) 

Vậy x = 6.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button