Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính :

a. \(2{2 \over 5} \times {{25} \over {18}}\) 

b.  \({9 \over {11}}:2{5 \over 2} \times 2{3 \over 4}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán 5 tập 2

c.  \(10:{{35} \over {24}}:{{36} \over 7}\)

d. 10,77 ⨯ 9,8 + 5,23 ⨯ 9,8

e. 1,26 ⨯ 3,6 : 0,28 – 6,2

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a.  \({{20} \over {11}} \times {{33} \over {23}} \times {{69} \over {180}}\)

b.  \(\left( {675,98 + 888,66 + 111,34} \right) \times 0,01\)

3. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m. Trong bể chứa 48l nước và mực nước trong bể lên tới \({4 \over 5}\) chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

4. Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 5,6 km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ, tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng.

5. Tìm x :

 \(18,84 \times x + 11,16 \times x = 0,6\)

Bài giải

1.

2.  

 

b. 

\(\eqalign{
& \left( {675,98 + 888,66 + 111,34} \right) \times 0,01 \cr
& = \left( {675,98 + 1000} \right) \times 0,01 \cr
& = 1675,98 \times 0,01 \cr
& = 16,7598 \cr} \)

3.

Bài giải

Diện tích đáy của bể cá là :

0,5 ⨯ 0,3 = 0,15 (m2)
Thể tích nước chứa trong bể là :

Chiều cao của khối nước trong bể là :

0,048 : 0,15 = 0,32 (m)

Chiều cao của bể cá là :

 \({{0,32 \times 5} \over 4} = 0,4\) (m)

0,4m = 40cm

Đáp số : 40cm

4.

Tóm tắt

Bài giải

Vận tốc của thuyền khi nước yên lặng là :

5,6 + 1,6 = 7,2 (km/giờ)

Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là :

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Đáp số : 8,8 km/giờ

5.

\(\eqalign{
& 18,84 \times x + 11,16 \times x = 0,6 \cr
& \left( {18,84 + 11,16} \right) \times x = 0,6 \cr
& 30 \times x = 0,6 \cr
& x = 0,6:30 \cr
& x = 0,02 \cr} \)

 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button