Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 78 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 68 trang 78 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                                    b) 359361 : 9

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán 4

   42789 : 5                                         238057 : 8

Bài 2. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472 

b) 137 895 và 85 287

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)               

67494 : 7 = 9642                      42789 : 5  = 8557 (dư 4)

b)            

359361 : 9 = 39929                238057 : 8 = 29757 (dư 1)

Bài 2

a. Hai lần số bé là: 

              42 506 – 18 472 = 24034

Số bé là:

                         24034 : 2 = 12017

Số lớn là:

                         12017 + 18472 = 30489

                              Đáp số: Số bé: 12017

                                           Số lớn : 30489

b. Hai lần số bé là:

                         137 895 – 85 287 = 52608

Số bé là: 

                      52608 : 2 = 26304

Số lớn là:

                      26304 + 85 287 = 111591

                                 Đáp số: Số bé: 26304

                                             Số lớn: 111591


Bài 3, bài 4 Tiết 68 trang 78 sgk Toán lớp 4

Bài 3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 4 Tính bằng hai cách:

a) \((33164 + 28528) : 4\);

b) \((403494 – 16415) : 7\).

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Số toa xe chở hàng là:

\(3 + 6 = 9\) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

 \(14580 \times 3 = 43740\) (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

\(13275 \times 6 = 79650\) (kg)

Số hàng do 9 toa chở là:

\(43740 + 79650 = 123390\) (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

\(123390 : 9 = 13710\) (kg)

Đáp số: \(13710\) kg

Bài 4

a) \((33164 + 28528) : 4 = ?\)

Cách 1: a) \((33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423\)

Cách 2: a)  

\((33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423\)

b) \((403494 – 16415) : 7 = ?\)

Cách 1: b)

\((403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297\)

Cách 2: b)

\((403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button