Giải bài tập

Giải bài 101, 102, 103, 104 trang 26, 27 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải bài tập trang 26, 27 bài 10 làm tròn số Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1. Câu 101: Ước lượng kết quả các phép tính sau…

Câu 101 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Ước lượng kết quả các phép tính sau:

a) 21608.293               b) 11,032. 24,3          

Bạn đang xem: Giải bài 101, 102, 103, 104 trang 26, 27 SBT Toán lớp 7 tập 1

c) 762,40: 6                  d) 57,80: 49

Giải

a) \(21608.293 \approx 20000.300 = 6000000\) 

b) \(11,032{\rm{ }}.{\rm{ }}24,3 \approx 10.20 = 200\) 

c) \(762,40{\rm{ }}:{\rm{ }}6 \approx 800:6 \approx 133\) 

d) \(57,80{\rm{ }}:{\rm{ }}49 \approx 60:50 \approx 1,2\) 

 


Câu 102 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Điền vào bảng sau:

Giải

 


Câu 104 trang 26 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để cộng và trừ nhẩm các số nguyên và số thập phân. Ví dụ:

a) 798 + 248 = (800 – 2) + 248

                        = (800 + 248) – 2

                        = 1048 – 2 = 1046

b) 7,31 – 0,96 = 7,31 – (1 – 0,04)

                          = (7,31 – 1) + 0,04 

                          = 6,31 + 0,04 = 6,35

Theo cách trên, em hãy tính nhẩm

a) 257 + 319                         b) 6,78 – 2,99

Giải

a) 257 + 319 = 257 + (320 – 1)

                        = (257 + 320) – 1

                        = 577 – 1 = 576

b) 6,78 – 2,99 =  6,78 – (3 – 0 ,01)

                          =  (6,78 – 3) + 0, 01

                          = 3,78  + 0,01 = 3,79

 


Câu 105 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bốn mảnh đất A, B, C, D có diện tích lần lượt là \(196,75{m^2};89,623{m^2};127,02{m^2};102,9{m^2}\)

a) Tính tổng diện tích bốn mảnh đất đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

b) Mảnh đất A rộng hơn mảnh đất B  bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

c) Mảnh đất D hẹp hơn mảnh đất C bao nhiêu mét vuông (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) ?

d) So sánh tổng diện tích hai mảnh A,B và tổng diện tích hai mảnh C, D.

Giải

a) \(196,75 + 89,623 + 127,02 + 102,9 \)

\(= 516,293 \approx 516,3\left( {{m^2}} \right)\) 

b) \(196,75 – 89,623 = 107,127 \approx 107,1\left( {{m^2}} \right)\) 

c) \(127,02 – 102,9 = 24,12 \approx 24,1\left( {{m^2}} \right)\) 

d) \({\rm{}}(196,75 + 89,623) – (127,02 + 102,9) \)

\(= 56,453 \approx 56,5\left( {{m^2}} \right)\) 

Tổng diện tích hai mảnh A và B hơn tổng diện tích hai mản C và D khoảng \(56,5{m^2}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button