Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4

Giải bài tập trang 175 bài ôn tập về tìm số trung bình cộng SGK Toán lớp 4. Câu 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau…

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 137 ; 248 và 395.                           b) 348; 219; 560 và 725.

Bài 2: Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người, Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hằng năm là bao nhiêu ?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 4

Bài 3: Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ Hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 quyển nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu quyển vở ?

Bài 4: Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô, mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu máy bơm ?

Bài 5:  Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

Bài giải:

Bài 1:

a) (137 + 248 + 395 ) : 3 = 260

b) (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463

Bài 2:

Số người tăng trong 5 năm là:

158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635 (người)

Số người tăng trung bình hằng năm là:

635 : 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người.

Bài 3:

Tổ Hai góp được số vở là:

36 + 2 = 38 (quyển)

Tổ Ba góp được số vở là:

38 + 2 = 40 (quyển) 

Trung bình mỗi tổ góp được số vở là:

(36 + 38 + 40 ) : 3 = 38 (quyển)

Đáp số: 38 quyển vở.

Bài 4:

Lần đầu 3 ô tô chở được số máy bơm là:

16 x 3 = 48 (máy)

Lần sau 5  ô tô chở được số máy bơm là:

24 x 5 = 120 (máy)

Số ô tô tham gia chở máy bơm là:

3 + 5 = 8 (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được là:

(48 + 120) : 8 = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy bơm.

Bài 5:

Tổng của hai số cần tìm là:

15 x 2 = 30 

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Số bé là:

30 : 3 = 10

Số lớn là:

30 – 10 = 20 

Đáp số: số lớn: 20; số bé: 10.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button