Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 25 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?…

Đề bài

1. Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

2. Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500  đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

3. Một gia đình bố, mẹ và hai con (4 người), bình quân thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gia đình không thay đổi?

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

A. 350m            B. 700m            C. 105m            D. 200m

Đáp án

1. 

Tóm tắt

15 công nhân sửa xong: 6 ngày

…? công nhân sửa xong : 3 ngày

Bài giải

6 ngày so với 3 ngày thì giảm số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số công nhân sửa xong đoạn đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân cần bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân

2. 

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua:   15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: ….? gói kẹo

Bài giải

5000 đồng so với 7500 đồng thì giảm số lần là:

\(7500:5000 = {{10} \over {15}}\) (lần)

Nếu mua loại 7500 đồng một gói thì số kẹo mua được là:

\(15 \times {{10} \over {15}} = 10\) (gói kẹo)

Đáp số: 10 gói kẹo

3. 

Tóm tắt

4 người: bình quân thu nhập  8 000 000 đồng

(4 + 1) người: bình quân thu nhập….? đồng mỗi người.

Bài giải

Tổng số người trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập hàng tháng của gia đình (4 người) là:

2 000 000 x 4 = 8 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người khi gia đình có thêm một con là:

8 000 000 : 5 = 1 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người bị giảm khi gia đình có thêm một con là:

2 000 000 – 1 600 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số: 400 000 đồng

4. 

Tóm tắt

10 người:  đào được 35m

(10+ 20) người:   đào được …? mét

 Bài giải

Số người hiện có:

10 + 20 = 30 (người)

30 người so với 10 nguời thì tăng số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ sung người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button