Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 148, 149 bài ôn tập phân số SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây…

Bài 1 trang 148 sgk toán 5

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: 


Bài 2 trang 148 sgk toán 5

Rút gọn các phân số:

\(\frac{3}{6}\);           \(\frac{18}{24}\);            \(\frac{5}{35}\);         \(\frac{40}{90}\);             \(\frac{75}{30}\);

Bài giải:

\(\frac{3}{6}\) = \(\frac{3:3}{6:3}\) = \(\frac{1}{2}\);

\(\frac{18}{24}\) = \(\frac{18:6}{24:6}\) = \(\frac{3}{4}\);

 \(\frac{5}{35}\) = \(\frac{5:5}{35:5}\) = \(\frac{1}{7}\);

\(\frac{40}{90}\) = \(\frac{40:10}{90:10}\) = \(\frac{4}{9}\);

\(\frac{75}{30}\) = \(\frac{75:15}{30:15}\) = \(\frac{5}{2}\);


Bài 3 trang 149 sgk toán 5

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{5}{12}\) và \(\frac{11}{36}\)

c) \(\frac{2}{3}\), \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

Bài giải:

a)  \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{3.5}{4.5}\) = \(\frac{15}{20}\)

\(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2.4}{5.4}\) = \(\frac{8}{20}\)

b) \(\frac{5}{12}\) = \(\frac{5.3}{12.3}\) = \(\frac{15}{36}\)

\(\frac{11}{36}\) giữ nguyên;

c) \(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2.4.5}{3.4.5}\) = \(\frac{40}{60}\);

\(\frac{3}{4}\) = \(\frac{2.3.5}{4.3.5}\) = \(\frac{45}{60}\);

\(\frac{4}{5}\) = \(\frac{4.3.4}{5.3.4}\) = \(\frac{48}{60}\);


Bài 4 trang 149 sgk toán 5

\(\frac{7}{12}\) ….\(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\)…..\(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\)….\(\frac{7}{9}\)

Bài giải:

\(\frac{7}{12}\)  > \(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\) < \(\frac{7}{9}\)


Bài 5 trang 149 sgk toán 5

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa  và  trên tia số:

Bài giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, vạch   ứng với phân số , vạch   ứng với phân số , vạch ở giữa   và  ứng với phân số  hoặc phân số .

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 148, 149 bài ôn tập phân số SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây…

Bài 1 trang 148 sgk toán 5

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148, 149 SGK Toán 5

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: 


Bài 2 trang 148 sgk toán 5

Rút gọn các phân số:

\(\frac{3}{6}\);           \(\frac{18}{24}\);            \(\frac{5}{35}\);         \(\frac{40}{90}\);             \(\frac{75}{30}\);

Bài giải:

\(\frac{3}{6}\) = \(\frac{3:3}{6:3}\) = \(\frac{1}{2}\);

\(\frac{18}{24}\) = \(\frac{18:6}{24:6}\) = \(\frac{3}{4}\);

 \(\frac{5}{35}\) = \(\frac{5:5}{35:5}\) = \(\frac{1}{7}\);

\(\frac{40}{90}\) = \(\frac{40:10}{90:10}\) = \(\frac{4}{9}\);

\(\frac{75}{30}\) = \(\frac{75:15}{30:15}\) = \(\frac{5}{2}\);


Bài 3 trang 149 sgk toán 5

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{5}{12}\) và \(\frac{11}{36}\)

c) \(\frac{2}{3}\), \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

Bài giải:

a)  \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{3.5}{4.5}\) = \(\frac{15}{20}\)

\(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2.4}{5.4}\) = \(\frac{8}{20}\)

b) \(\frac{5}{12}\) = \(\frac{5.3}{12.3}\) = \(\frac{15}{36}\)

\(\frac{11}{36}\) giữ nguyên;

c) \(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2.4.5}{3.4.5}\) = \(\frac{40}{60}\);

\(\frac{3}{4}\) = \(\frac{2.3.5}{4.3.5}\) = \(\frac{45}{60}\);

\(\frac{4}{5}\) = \(\frac{4.3.4}{5.3.4}\) = \(\frac{48}{60}\);


Bài 4 trang 149 sgk toán 5

\(\frac{7}{12}\) ….\(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\)…..\(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\)….\(\frac{7}{9}\)

Bài giải:

\(\frac{7}{12}\)  > \(\frac{5}{12}\)                     \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{6}{15}\)                  \(\frac{7}{10}\) < \(\frac{7}{9}\)


Bài 5 trang 149 sgk toán 5

Viết phân số thích hợp vào vạch giữa  và  trên tia số:

Bài giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, vạch   ứng với phân số , vạch   ứng với phân số , vạch ở giữa   và  ứng với phân số  hoặc phân số .

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button