Giải bài tập

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 48 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Tính rồi thử lại…

Bài 1, bài 2 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4

Bài 1.Tính rồi thử lại:

a) \(35269 + 27485\)

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

   \(80326 – 45719\) 

b) \(48796 + 63584\)

   \(10000 – 8989\)

Bài 2 Tính giá trị của biểu thức:

a) \(570 – 225 – 167 + 67\) 

    \(168 \times 2 : 6 \times 4\)

b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)

   \(5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)\)

Giải:

Bài 1

a)   \(35269 + 27485 = 62754\)

Thử lại: \(62754 – 27485 = 35269\)

   +) \(80326 – 45719 = 34607\)

Thử lại: \(34607 + 45719 = 80326\)

b) \(48796 + 63584 = 112380\)

Thử lại: \(112380 – 63584 = 48796\)

  +) \(10000 – 8989 = 1011\)

Thử lại: \(1011 + 8989 = 10000\)

Bài 2

a) \(570 – 225 – 167 + 67 = 345 – 167 + 67\)

    \(= 178 + 67 = 245\)

    \(168 \times 2 : 6 \times 4 = 336 :  6 \times 4 = 56 \times 4 = 224\)

b) \(468 : 6 + 61 \times 2 = 78 + 122 = 200\)

   \(5625 – 5000 : (726 : 6 – 113) \)

   \(= 5625 – 5000 : (121 – 113) = 5625 – 5000 : 8 \)

   \(= 5625 – 625 = 5000\)

loigiaihay.com

 Bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 39 trang 48 sgk Toán 4

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(98 + 3 + 97 +2\)

   \(56 + 399 + 1 + 4\) 

b) \(364 + 136 + 219 + 181\)

   \(178 + 277 + 123 + 422\)

Bài 4 Hai thùng chứa được tất cả là \(600l\) nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to \(120l\) nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 5 Tìm \(x\):

a) \(x \times 2 = 10\);                            b) \(x : 6 = 5\)

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) \(98 + 3 + 97 +2 = (98 +2) + ( 97 + 3) = 100 + 100 = 200\)

   \(56 + 399 + 1 + 4 = (56 + 4) +( 399 + 1) = 60 + 400 = 460\)

b) \(364 + 136 + 219 + 181 = (364 + 136) + (219 + 181) = 500 + 400 = 900\)

   \(178 + 277 + 123 + 422 = (178 + 422) + (277 + 123) = 600 + 400 = 1000\)

Bài 4

Hai lần số lít nước chứa trong thùng bé là:

\(600 – 120 = 480 (l)\)

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

\(480 : 2 = 240(l)\)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

\(240 + 120 = 360 (l)\)

                           Đáp số: \(240 l\) và \(360 l\)

Bài 5

a) \(x \times 2 = 10\)                            b) \(x : 6 = 5\)

   \(x = 10 : 2\)                                   \( x = 5 \times 6\)

   \( x = 5\)                                           \(x = 30\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm


     

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button