Giải bài tập

Giải bài 54, 55, 56 trang 48 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 48 bài 9 Nghiệm của đa thức một biến Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 54: Kiểm tra xem…

Bài 54 trang 48 sgk toán 7 – tập 2

 Kiểm tra xem:

a) x = \(\frac{1}{10}\) có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + \(\frac{1}{2}\) không.

Bạn đang xem: Giải bài 54, 55, 56 trang 48 SGK Toán 7

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 4x + 3 không.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: P(\(\frac{1}{10}\)) = 5x + \(\frac{1}{2}\) = 5 . \(\frac{1}{10}\) + \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{1}{2}\) = 1 ≠ 0 

Vậy x = \(\frac{1}{10}\) không là nghiệm của P(x).

b) Ta có: Q(1) = 12 – 4.1 + 3 = 1 – 4 + 3 =  0 => x = 1 là nghiệm của Q(x)

Q(3) = 32 – 4.3 + 3 = 9 – 12 + 3 = 0 

Vậy x = 1; x = 3 là nghiệm của Q(x).


Bài 55 trang 48 sgk toán 7 – tập 2

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(y) = y4 + 2.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 có nghiệm khi

3y + 6 = 0

3y = -6

y = -2

Vậy đa thức P(y) có nghiệm là y = -2.

b) Q(y) = y4 + 2

Ta có: y4 có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi y

Nên y4 + 2 có giá trị lớn hơn 0 với mọi y

Tức là Q(y) ≠ 0 với mọi y

Vậy Q(y) không có nghiệm.


Bài 56 trang 48 sgk toán 7 – tập 2

Đố: Bạn Hùng nói: “Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1”.

Bạn Sơn nói: ” Có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm bằng 1″

Ý kiến của em ?

Hướng hẫn giải:

Bạn Hùng nói sai

Bạn Sơn nói đúng

Có rất nhiều đa thức một biến khác nhau có một nghiệm bằng 1.

Chẳng hạn:

F(x) = x – 1;

H(x) = 2x – 2;

G(x) = -3x + 3;

K(x) = – x + .

Chú ý: trong các đa thức trên, đa thức x – 1 hoặc 1 – x là đơn giản nhất.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button