Giải bài tập

Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 39, 40 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 39, 40 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân sgk toán 8 tập 2. Câu 5: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?…

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

 Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) \((-6).5 < (-5).5\);                                  

Bạn đang xem: Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 39, 40 SGK toán 8 tập 2

b) \((-6).(-3) < (-5).(-3)\);

c) \((-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004\);          

d) \(-3x^2 ≤ 0\)

Giải

a) (-6).5 < (-5).5

Vì -6 < -5 và 5 > 0

=> (-6).5 < (-5).5

Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng

b) -6 < -5 và -3 < 0 

=> (-6).(-3) > (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.

c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0

=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.

d) x2 ≥ 0 và -3 < 0 

=> -3x2  ≤ 0

Vậy khẳng định -3x2  ≤ 0 là đúng  


Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

2a và 2b;   2a và a + b;    -a và -b.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

a < b và 2 > 0 => 2a < 2b

a < b cộng hai vế với a

=> a + a < a + b => 2a < a + b

a < b và -1 < 0 => -a > -b


Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2

 Số a là số âm hay dương nếu:

a) 12a < 15a?             b) 4a < 3a?              c) -3a > -5a

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: 12 < 15. Để có bất đẳng thức

12a < 15a ta phải nhân cả hai vế của bất đẳng thức 12 < 15 với số a.

Để được bất đẳng thức cùng chiều thì a > 0

b) Vì 4 > 3 và 4a < 3a trái chiều. Để nhân hai vế của bất đẳng thức 4 > 3 với a được bất đẳng thức trái chiều thì a < 0

c) Từ -3 > -5 để có -3a > -5a thì a phải là số dương


Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, chứng tỏ:

a) 2a – 3 < 2b - 3;                    b) 2a - 3 < 2b + 5.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: a < b

=> 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a – 3 < 2b - 3 (cộng vào cả hai vế -3)

b) Ta có: -3 < 5

=> 2b – 3 < 2b + 5 (cộng vào hai vế với 2b) mà 2a - 3 < 2b - 3 (chứng minh trên)

Vậy: 2a – 3 < 3b + 5 (tính chất bắc cầu)


Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) ;                                      

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) ;

c) \(\hat B + \hat C < {180^0}\) ;                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\)

Hướng dẫn làm bài:

Với ∆ABC thì các khẳng định

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) là sai                 

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) là đúng

c)\(\hat B + \hat C < {180^0}\) là đúng                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\) là sai

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button