Giải bài tập

Giải bài 5.1, 5.2 trang 30 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 30 bài 5 phép cộng các phân thức đại số Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 5.1: Phương án nào sau đây là đúng ?…

Câu 5.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cộng hai phân thức\({{x + 3} \over {2x – 1}} + {{4 – x} \over {1 – 2x}}\).

Phương án nào sau đây là đúng ?

Bạn đang xem: Giải bài 5.1, 5.2 trang 30 SBT Toán 8 tập 1

A. \({7 \over {2x – 1}}\)

B. \({7 \over {1 – 2x}}\)

C.  1

D. – 1

Giải:

Chọn C. 1

Câu 5.2 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện phép cộng:

\({1 \over {1 – x}} + {1 \over {1 + x}} + {2 \over {1 + {x^2}}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}\)

Giải:

\({1 \over {1 – x}} + {1 \over {1 + x}} + {2 \over {1 + {x^2}}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}\)

\(\eqalign{  &  = {{1 + x + 1 – x} \over {\left( {1 – x} \right)\left( {1 + x} \right)}} + {2 \over {1 + {x^2}}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {2 \over {1 – {x^2}}} + {2 \over {1 + {x^2}}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {{2 + 2{x^2} + 2 – 2{x^2}} \over {\left( {1 – {x^2}} \right)\left( {1 + {x^2}} \right)}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {4 \over {1 – {x^4}}} + {4 \over {1 + {x^4}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {{4 + 4{x^4} + 4 – 4{x^4}} \over {\left( {1 – {x^4}} \right)\left( {1 + {x^4}} \right)}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {8 \over {1 – {x^8}}} + {8 \over {1 + {x^8}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {{8 + 8{x^8} + 8 – 8{x^8}} \over {\left( {1 – {x^8}} \right)\left( {1 + {x^8}} \right)}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}} = {{16} \over {1 – {x^{16}}}} + {{16} \over {1 + {x^{16}}}}  \cr  &  = {{16 + 16{x^{16}} + 16 – 16{x^{16}}} \over {\left( {1 – {x^{16}}} \right)\left( {1 + {x^{16}}} \right)}} = {{32} \over {1 – {x^{32}}}} \cr} \)


 

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button