Giải bài tập

Giải bài 48, 49, 50 trang 46 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 45 bài 8 Cộng, trừ đa thức một biến Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 48: Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng…

Bài 48 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

(2x3 – 2x + 1) – (3x2 + 4x – 1) = ?

Bạn đang xem: Giải bài 48, 49, 50 trang 46 SGK Toán 7

Hướng dẫn giải:

(2x3 – 2x + 1) – (3x2 + 4x – 1) = 2x3 – 3x2 – 6x + 2.

Vậy chọn đa thức thứ hai.


Bài 49 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

M = x– 2xy + 5x2 – 1

N = x2y2 – y2 + 5x2 – 3x2y +  5.

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Hướng dẫn giải:

a) Đa thức M = x– 2xy + 5x2 – 1 = 6x– 2xy – 1 có bậc 2.

Đa thức N = x2y2 – y2 + 5x2 – 3x2y +  5 có bậc 4.

b) N + M = x2y2 – y2 + 11x2 – 3x2y + 4 – 2xy

N – M = x2y2 – y2 – x2 – 3x2y + 2xy + 6.


Bài 50 trang 46 sgk toán 7 – tập 2

Cho các đa thức:

N = 15y3 + 5y2 – y5 – 5y2 – 4y3 – 2y

M = y2 + y3 -3y + 1 – y2 + y5 –  y3 + 7y5.

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Hướng dẫn giải:

a) Thu gọn các đa thức:

N = 15y3 + 5y2 – y5 – 5y2 – 4y3 – 2y = -y5 + 11y3 – 2y

M = y2 + y3 -3y + 1 – y2 + y5 –  y3 + 7y= 8y5 – 3y + 1.

b) N + M = -y5 + 11y3 – 2y + 8y5 – 3y + 1

             = 7y5 + 11y3 – 5y + 1

N – M = -y5 + 11y3 – 2y – 8y5 + 3y – 1= -9y+ 11y3 + y – 1.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button