Giải bài tập

Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 19 bài 6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung SGK Toán 8 tập 1. Câu 39: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:…

Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x – 6y;                                       b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y;

Bạn đang xem: Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 19 SGK Toán 8 tập 1

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2;             d) \(\frac{2}{5}\)x(y – 1) – \(\frac{2}{5}\)y(y – 1);

e) 10x(x – y) – 8y(y – x).

Bài giải:

a) 3x – 6y = 3 . x – 3 . 2y = 3(x – 2y)

b) \(\frac{2}{5}\)x2 + 5x3 + x2y = x2 (\(\frac{2}{5}\) + 5x + y)

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy . 2x – 7xy . 3y + 7xy . 4xy = 7xy(2x – 3y + 4xy)

d) \(\frac{2}{5}\)x(y – 1) – \(\frac{2}{5}\)y(y – 1) = \(\frac{2}{5}\)(y – 1)(x – y)

e) 10x(x – y) – 8y(y – x) =10x(x – y) – 8y[-(x – y)]

                                    = 10x(x – y) + 8y(x – y)

                                    = 2(x – y)(5x + 4y)


Bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85;

b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999.

Bài giải:

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85 = 15 . 91,5 + 15 . 8,5

                                    = 15(91,5 + 8,5) = 15 . 100 = 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x) = x(x – 1) – y[-(x – 1)]

                              = x(x – 1) + y(x – 1)

                              = (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999 ta được:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000


Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

 Tìm x, biết:

a) 5x(x  -2000) – x + 2000 = 0;

b) x3 – 13x = 0

Bài giải:

a) 5x(x  -2000) – x + 2000 = 0

    5x(x  -2000) – (x – 2000) = 0

   (x – 2000)(5x – 1) = 0

Hoặc 5x – 1 = 0 => 5x = 1 => x = \(\frac{1}{5}\)

Vậy x = \(\frac{1}{5}\); x = 2000

b) x3 – 13x = 0

x(x2 – 13) = 0

Hoặc x = 0

Hoặc x2 – 13 = 0 => x2 = 13 => \(x = ±\sqrt {13}\)

Vậy x = 0; \(x = ±\sqrt {13}\)


Bài 42 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)

Bài giải:

55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (n ∈ N)

Ta có 55n + 1 – 55n = 55n . 55 – 55n

                             = 55n (55 – 1) 

                             = 55n . 54

Vì 54 chia hết cho 54 nên 55n . 54 luôn chia hết cho 54 với n là số tự nhiên.

Vậy 55n + 1 – 55n chia hết cho 54.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button