Giải bài tập

Giải bài 28, 29, 30 trang 91, 92 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 91, 92 bài 4 Hai đường thẳng song song Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 28: Vẽ hai đường thẳng…

Bài 28 trang 91 sgk toán 7 – tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Giải

Bạn đang xem: Giải bài 28, 29, 30 trang 91, 92 SGK Toán 7

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx’.

– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’.

 


Bài 29 trang 92 sgk toán 7 – tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox và O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau hay không?

Giải

Cách vẽ:

– Từ O’ vẽ O’x’ //Ox.

– Từ O’ Vẽ O’y’ //Oy sao cho góc \(\widehat{x’O’y’}\) là góc nhọn. Ta được hai trường hợp hình vẽ sau:

Đo hai góc \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{x’O’y’}\) ta được \(\widehat{xOy}=\widehat{x’O’y’}.\)

 


Bài 30 trang 92 sgk toán 7 – tập 1

Đố

Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải:

Theo hình vẽ thì m // n, p // q.

Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong được tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button