Giải bài tập

Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 64, 65 SGK Toán 7

Giải bài tập trang 63, 64 bài 5 hàm số Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 28: Tính…

Bài 28 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {{12} \over x}\)

a) Tính f(5); f(-3).

Bạn đang xem: Giải bài 28, 29, 30, 31 trang 64, 65 SGK Toán 7

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = {{12} \over x}\)

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {{12} \over x}\)

a) \(f\left( 5 \right) = {{12} \over 5} = 2,4\)

\( f\left( { – 3} \right) = {{12} \over { – 3}} =  – 4\)

b) Lần lượt thay bởi  vào công thức  ta được các giá trị tương ứng y là: .

Ta được bảng sau:

x

-6

-4

-3

2

5

6

12

 \(f\left( x \right) = {{12} \over x}\)

 -2

 -3

 -4

 6

 2,4

 2

 1


Bài 29 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} – 2\) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {x^2} – 2\)

Thay f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) vào hàm số:

\(f\left( 2 \right) = {2^2} – 2 = 4 – 2 = 2\)

\(f\left( 1 \right) = {1^2} – 2 = 1 – 2 = -1\)

\(f\left( 0 \right) = {0^2} – 2 =  – 2\)

\(f\left( { – 1} \right) = {\left( { – 1} \right)^2} – 2 = 1 – 2 =  – 1\)

\(f\left( { – 2} \right) = {\left( { – 2} \right)^2} – 2 = 4 – 2 = 2\)

 


Bài 30 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9?                    \(f\left( {{1 \over 2}} \right) =  – 3?\)                     f(3) = 25

Hướng dẫn làm bài:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8.(-1) = 1 + 8 => Khẳng định f(-1) = 9 đúng

b) \(f\left( {{1 \over 2}} \right) = 1 – 8.{1 \over 2} = 1 – 4 =  – 3\)

=> Khẳng định \(f\left( {{1 \over 2}} \right) =  – 3\) đúng

c) f(3) = 1 – 8. 3 = 1 – 24 = -23 => Khẳng định f(3) = 25 sai


Bài 31 trang 65 sgk toán 7 tập 1

Cho hàm số \(y = {2 \over 3}x\). Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-0,5

 

 

4,5

9

y

 

-2

0

 

 

Hướng dẫn làm bài:

Từ hàm số đã cho, lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hàm sôs trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x

-0,5

-3

0

4,5

9

y

\( – {1 \over 3}\) 

-2

0

3

6

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button