Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 94 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h…

Bài 1 trang 94 SGK toán 5

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 5

b) a = m; b = m; h = m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

Bài giải:

Diện tích của hình thang là:

a)  = 70 ( cm2)

b) tbl_\left( {{2 \over 3} + {1 \over 2 \right)x{9 \over 4}} \over 2} = 1,3125{m^2}

c)  = 1,15 (m2

Đáp số:

a) 70  ( cm2); b) 1,3125  ( m2); c) 1,15 (m2


Bài 2 trang 94 sgk toán 5 luyện tập

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Bài giải: 
Đáy bé của thửa ruộng hình thang là: 120 x  = 80 (m).

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 80 -5 = 75 (m).

Diện tích của thửa ruộng là :  = 7500 (m2 )

1m2  thu hoạch được số thóc là : 64,5:100 = 0,645 (kg)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là : 0,645 x 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 (kg) thóc.


Bài 3 trang 94 SGK toán 5 luyện tập về hình thang

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau 

b) Diện tích hình thang AMCD bằng \({1 \over 3}\) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Bài giải:

a) Ghi chữ Đ vào ô trống.

(Ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích bằng nhau vì chúng có chung đáy DC; có chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn thẳng AD; có đáy bé bằng 3 cm).

b) Ghi chữ S vào ô trống:

(Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

\(\eqalign{
& {{\left( {DC + AM} \right) \times A{\rm{D}}} \over 2} \cr
& = {{\left( {9 + 3} \right) \times A{\rm{D}}} \over 2} \cr
& = 6 \times A{\rm{D}} \cr} \)

Ta có: \({{6 \times A{\rm{D}}} \over {9 \times A{\rm{D}}}} = {2 \over 3}\)

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng \({2 \over 3}\) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button