Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 76 bài chia một tổng cho một số SGK Toán 4. Câu 1: Tính bằng hai cách…

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 76 sgk Toán 4

Bài 1

a) Tính bằng hai cách:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4

(15 +35) : 5;                         (80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2:  12 : 4 + 20 : 4 = (12+20) : 4 = 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;                                 60 : 3 + 9 : 3.

Bài 2  Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 -21): 7 = ? 

Cách 1: (35 -21): 7 = 14 :7 =2

Cách 2: (35 -21): 7 = 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 -18) : 3;                       b) (64 – 32) : 8

Bài 3. Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5 = 3 + 7 = 10

+)  (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2:(80 +4) : 4 = 80 : 4 + 4 :4 = 20 +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

+)    60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1:   60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2:   60 : 3 + 9 : 3 =(60 +9) : 3 = 23

Bài 2

a) (27 -18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 = 3

 b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4

Bài 3 

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

                                                Đáp số: 15 nhóm

Trường THPT Ngô Thì Nhậm


Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button