Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 66 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 SGK Toán 5. Câu 1:Tính nhẩm…

Bài 1 trang 66 sgk Toán 5

Bài 1. Tính nhẩm:

a) \(43,2 : 10\)                 \(0,65:10\)              

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán 5

   \(432,9: 100\)               \(13,96: 1000\)

b) \(23,7 :10\)                  \(2,07 : 10\)            

    \(2,23 : 100\)               \(999,8 : 1000\)

Hướng dẫn giải:

a) \(43,2 : 10=4,32\)               \(0,65:10=0,065\)

    \(432,9: 100=4,329\)          \(13,96: 1000=0,01396\)

b) \(23,7 :10=2,37\)          \(2,07 : 10=0,207\)            

    \(2,23 : 100=0,0223\)         \(999,8 : 1000=0,9998\)


Bài 2 trang 66 sgk Toán 5

Bài 2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) \(12,9 : 10 \) và \(12,9 \times  0,1;\)

b) \(123,4 : 100\) và \(123,4 \times 0,01;\)

c) \(5,7 : 10\) và \(5,7 \times 0,1\);

d) \(87,6 : 100\) và \(87,6 \times 0,01\).

Hướng dẫn giải:

a) \(12,9 : 10 = 1,29\,;\;12,9 \times 0,1 = 1,29\)

Do đó: \(12,9 : 10=12,9 \times  0,1;\)

b) \(123,4 : 100 =1,234\,;\; 123,4 \times 0,01 = 1,234\)

Do đó: \(123,4 : 100=123,4 \times 0,01;\)

c) \(5,7 : 10 =0,57\; ; \; 5,7 \times 0,1 = 0;57\)

Do đó: \(5,7 : 10=5,7 \times 0,1\)

d) \(87,6 : 100 =0,876\; ;\; 87,6 \times 0,01= 0,876\)

Do đó: \(87,6 : 100=87,6 \times 0,01\).

 


Bài 3 trang 66 Tiết 33 sgk Toán lớp 5

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra  số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2: Phân số chỉ số gạo còn lại là:

1 –  =  (số gạo lúc đầu)

Số tấn gạo còn lại là:

(537,25 x 9 ) : 10 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button