Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Giải bài tập trang 26 bài 106 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1:Rút gọn phân số…

1. Rút gọn phân số: \({{18} \over {30}};{{25} \over {40}};{{42} \over {72}};{{80} \over {100}}\)

2. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \({5 \over 3}\) và \({4 \over 7}\)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 26 Vở bài tập Toán 4 tập 2

b) \({4 \over 7}\) và \({9 \over {16}}\)

c) \({4 \over 3};{1 \over 2}\) và \({3 \over 5}\)

3. Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Phân số chỉ phần tô đậm của hình bên là:

A.\({2 \over 3}\)             B. \({3 \over 2}\)                 C. \({2 \over 5}\)                 D. \({3 \over 5}\)

b) Trong các phân số \({4 \over {20}};{6 \over {28}};{{14} \over {63}};{{12} \over {51}}\) phân số bằng \({2 \over 9}\) là:

A. \({4 \over {20}}\)      B.\({6 \over {28}}\)                     C. \({{14} \over {63}}\)               D. \({{12} \over {51}}\)

Bài giải

1.

2.

a) Ta có: \({5 \over 3} = {{5 \times 7} \over {3 \times 7}} = {{35} \over {21}};{4 \over 7} = {{4 \times 3} \over {7 \times 3}} = {{12} \over {21}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({5 \over 3}\) và \({4 \over 7}\) được \({{35} \over {21}}\) và \({{12} \over {21}}\)

b) Ta có: \({3 \over 4} = {{3 \times 4} \over {4 \times 4}} = {{12} \over {16}}\)

Vậy quy đồng mẫu số của \({3 \over 4}\) và \({9 \over {16}}\) được \({{12} \over {16}}\) và \({9 \over {16}}\).

c) Ta có: \({4 \over 3} = {{4 \times 2 \times 5} \over {3 \times 2 \times 5}} = {{40} \over {30}};\,{1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 5} \over {2 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {30}};\)

\({3 \over 5} = {{3 \times 3 \times 2} \over {5 \times 3 \times 2}} = {{18} \over {30}}\)

Vậy quy đồng mẫu của \({4 \over 3};{1 \over 2}\) và \({3 \over 5}\) được \({{40} \over {30}};{{15} \over {30}};{{18} \over {30}}\) 

3.

a) Chọn D.

b) Chọn C.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button