Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 14 bài luyện tập hỗn số SGK Toán 5. Câu 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số…

Bài 1 trang 14 sgk toán 5

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

\( 2\frac{3}{5}\) ; \( 5\frac{4}{9}\) ; \( 9\frac{3}{8}\) ; \( 12\frac{7}{10}\) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Toán 5

Bài làm:

\( 2\frac{3}{5}\) \( =\frac{13}{5}\) ;                            \( 5\frac{4}{9}\) \( =\frac{49}{9}\) ;

\( 9\frac{3}{8}\) \( =\frac{75}{8}\) ;                           \( 12\frac{7}{10}\) \( =\frac{127}{10}\) .      


Bài 2 trang 14 sgk toán lớp 5

Bài 2. So sánh các hỗn số:

a) \(3{9 \over {10}}\) và \(2{9 \over {10}}\) ;                                   b) \(3{4 \over {10}}\) và \(3{9 \over {10}}\) ;

c) \(5{1 \over {10}}\) và \(2{9 \over {10}}\) ;                                   d) \(3{4 \over {10}}\) và \(3{2 \over 5}\) .

Bài làm:

a) \(3{9 \over {10}} = {{39} \over {10}};2{9 \over {10}} = {{29} \over {10}}\);

Vậy :\(3{9 \over {10}}\) > \(2{9 \over {10}}\)

b) \(3{4 \over {10}} = {{34} \over {10}};3{9 \over {10}} = {{39} \over {10}}\) ;

Vậy : \(3{4 \over {10}}\) < \(3{9 \over {10}}\)

c) \(5{1 \over {10}} = {{51} \over {10}};2{9 \over {10}} = {{29} \over {10}}\) ;

Vậy :\(5{1 \over {10}}\) > \(2{9 \over {10}}\).

d) \(3{4 \over {10}} = {{34} \over {10}} = {{17} \over 5};3{2 \over 5} = {{17} \over 5}\);

Vậy : \(3{4 \over {10}}\) = \(3{2 \over 5}\) .


Bài 3 trang 14 sgk toán lớp 5

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) \( 1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\) ;       b) \( 2\frac{2}{3}-1\frac{4}{7}\) ;     c) \( 2\frac{2}{3}.5\frac{1}{4}\) ;        d) \( 3\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\) .

Bài làm:

a) \( 1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\) \( =\frac{3}{2}+\frac{4}{3}=\frac{9}{6}+\frac{8}{6}=\frac{17}{6}\) ;

b) \( 2\frac{2}{3}-1\frac{4}{7}\) \( =\frac{8}{3}-\frac{11}{7}=\frac{56}{21}-\frac{33}{21}=\frac{23}{21}\) ;

c) \( 2\frac{2}{3}.5\frac{1}{4}\) \( =\frac{8}{3}.\frac{21}{4}=\frac{8.21}{3.4}=14\) ;

d) \( 3\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\) \( =\frac{7}{2}:\frac{4}{9}=\frac{7}{2}.\frac{4}{9}=\frac{14}{9}\) .

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button