Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 130 bài phép trừ phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Kiến thức cần nhớ

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Giải bài tập

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Bài 1: Tính: 

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);                   b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)                  

c) \({8 \over 7} – {2 \over 3}\)                    d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

Giải

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);       

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{4}{5}= \frac{4×3}{5×3}=\frac{12}{15}\); \(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}-\frac{5}{15}= \frac{12-5}{15}= \frac{7}{5}\)

b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{5}{6}= \frac{5×8}{6×8}=\frac{40}{48}\);  \(\frac{3}{8}= \frac{3×6}{8×6}=\frac{18}{48}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\) = \(\frac{40}{48}- \frac{18}{48}= \frac{40-18}{48}= \frac{22}{48}\)

c) \({8 \over 7} – {2 \over 3}\) 

+ Quy dồng phân số: \({8 \over 7} = {{8.3} \over {7.3}} = {{24} \over {21}}\);   \({2 \over 3} = {{2.7} \over {3.7}} = {{14} \over {21}}\)

+ Trừ hai phân số: \({8 \over 7} – {2 \over 3} = {{24} \over {21}} – {{14} \over {21}} = {{10} \over {21}}\)

d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

+ Quy đồng mẫu số:\(\frac{5}{3}= \frac{5×5}{3×5}= \frac{25}{15}\);           \(\frac{3}{5}= \frac{3×3}{5×3}= \frac{9}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\) = \(\frac{25}{15}- \frac{9}{15}= \frac{25-9}{15}= \frac{16}{15}\)

Bài 2. Rút gọn rồi tính

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}\);  b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)    c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}\) ;  d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

Giải

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}= \frac{20:4}{16:4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}- \frac{3}{4}= \frac{5-3}{4}=\frac{2}{}4\)

b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}=\frac{30:15}{45:15}- \frac{2}{5}= \frac{2}{3}- \frac{2}{5}= \frac{10}{15}-\frac{6}{5}=\frac{4}{15}\)

c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}= \frac{10:2}{12:2}- \frac{3}{4}= \frac{5}{6}- \frac{3}{4}= \frac{20}{24}- \frac{18}{24}= \frac{2}{24}\)

d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}= \frac{12:3}{9:3}- \frac{1}{4}= \frac{4}{3}- \frac{1}{4}= \frac{16}{12}-\frac{3}{12}=\frac{13}{12}\)

Bài 3: Trong một công viên có \(\frac{6}{7}\) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Giải

Diện tích trồng cây xanh bằng:

\(\frac{6}{7}- \frac{2}{5}= \frac{30}{35}-\frac{14}{35}= \frac{16}{35}\) (diện tích công viên)

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button