Giáo dục

Công thức hóa học của rượu

Công thức hóa học của rượu

– Định nghĩa: Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

– Công thức phân tử: C2H6O.

– Công thức cấu tạo:  .

Tính chất vật lí của rượu

– Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,…

– Số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước gọi là độ rượu.

– Cấu tạo phân tử : Rượu etylic có công thức cấu tạo:  hay CH3CH2OH

– Ta thấy trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

Tính chất hóa học của rượu

Rượu etylic có cháy không?

– Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng.

Rượu etylic có phản ứng với Natri không?

– Rượu etylic tác dụng được với natri, giải phóng khí hiđro.

Phản ứng với axit axetic

– Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat.

– Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

– Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit gọi là este.

Điều chế rượu

– Rượu etylic thường được điều chế bằng hai cách sau:

Ứng dụng của rượu

– Rượu etylic được sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, dung môi.

Bài tập trắc nghiệm về rượu

Câu 1: Công thức cấu tạo của rượu etylic là:

A. CH2 – CH3 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH2 – CH2 – OH2.

D. CH3 – CH2 – OH.

Đáp án: D

Câu 2: Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Rượu etylic là chất lỏng, không màu.

B. Rượu etylic tan vô hạn trong nước.

C. Rượu etylic có thể hòa tan được iot.

D. Rượu etylic nặng hơn nước.

Đáp án: D

D sai vì rượu etylic nhẹ hơn nước.

Câu 3: Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic?

A. Rượu etylic sôi ở 100°C.

B. Nhiệt độ sôi của rượu etylic cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

C. Rượu etylic sôi ở 45°C.

D. Rượu etylic sôi ở 78,3°C.

Đáp án: D

Câu 4: Độ rượu là

A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

C. số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.

Đáp án: A

Câu 5: Trong 100 ml rượu 40° có chứa

A. 40 ml nước và 60 ml rượu nguyên chất.

B. 40 ml rượu nguyên chất và 60 ml nước.

C. 40 gam rượu nguyên chất và 60 gam nước.

D. 40 gam nước và 60 gam rượu nguyên chất.

Đáp án: B

Câu 6: Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng

A. sắt.

B. đồng

C. natri.

D. kẽm.

Đáp án: C

Sử dụng kim loại Na

+ Mẩu Na tan dần, có khí thoát ra → rượu etylic

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2

+ Không có hiện tượng xuất hiện → benzen

Câu 7: Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là

A. NaOH; Na; CH3COOH; O2.

B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; K; CH3COOH; Fe.

D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Đáp án: B

Câu 8: Cho 11,2 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric đặc làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là

A. 40%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 60%.

Đáp án: A

Khối lượng rượu etylic thu được theo lý thuyết là: mLT = 0,5.46 = 23 gam.

Hiệu suất phản ứng là:

Câu 9: Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) là

A. 2,8 lít.

B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít.

D. 11,2 lít.

Đáp án: B

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic

Vậy Vkhí = 0,25.22,4 = 5,6 lít.

Câu 10: Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được

A. rượu etylic có độ rượu là 20°.

B. rượu etylic có độ rượu là 25°.

C. rượu etylic có độ rượu là 30°.

D. rượu etylic có độ rượu là 35°.

Đáp án: B

********************

Đăng bởi: Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button