Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 117 bài quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số…

Kiến thức cần nhớ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung (MSC) ta làm như sau:

– Xác định MSC

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 4

– Tìm thương MSC và mẫu số của phân số kia

– Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số  là MSC

+ Giải bài tập

Bài 1. Quy đồng mẫu số các phân số

\(\frac{7}{9}\) và \(\frac{2}{3}\)               b) \(\frac{4}{10}\) và \(\frac{11}{20}\)               c) \(\frac{9}{25}\) và \(\frac{16}{75}\)

Giải

a) \(\frac{7}{9}\) và \(\frac{2}{3}\)     quy đồng giữ nguyên mẫu số thành:

\(\frac{2}{3}=\frac{2 X 3 }{3×3}=\frac{6}{9}\) giữ nguyên \(\frac{7}{9}\)

b) \(\frac{4}{10}\) và \(\frac{11}{20}\)  quy đồng mẫu số thành:

\(\frac{4}{10}=\frac{4 × 2}{10 × 2}=\frac{8}{20}\) giữ nguyên \(\frac{11}{20}\)

  c) \(\frac{9}{25}\) và \(\frac{16}{75}\) quy đồng mẫu số thành

\(\frac{9}{25}=\frac{9 × 3}{25×3}=\frac{27}{75}\) giữ nguyên \(\frac{16}{75}\)

Bài 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài 3. Viết các phân số lần lượt bằng \(\frac{5}{6};\frac{9}{8}\) và mẫu số chung là 24

Giải

+ Xét \(\frac{5}{6}\) ta có: 24 : 6 = 4 nên

\(\frac{5}{6}= \frac{5×4}{6×4}=\frac{20}{24}\)

+ Xét \(\frac{9}{8}\). Ta có 24 : 8 = 3 nên:

\(\frac{9}{8}=\frac{9×3}{8×3}=\frac{27}{24}\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button