Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập Toán 5 tập 2

Giải bài tập trang 92 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính  :

a.  \({7 \over 8} + 1 – {3 \over 4}\) =

b. \({{15} \over {24}} – {3 \over 8} – {1 \over 6}\) =

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập Toán 5 tập 2

c. 895,72 + 402,68 – 634,87 =

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. \({8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\) =

b. 98,54 – 41,82 – 35,72 =

3. Một trường tiểu học có \({5 \over 8}\) số học sinh xếp loại khá, \({1 \over 5}\) số học sinh xếp loại giỏi, còn lại là học sinh xếp loại trung bình. Hỏi :

a. Số học sinh xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu số học sinh toàn trường ?

b. Nếu trường tiểu học đó có 400 học sinh thì có bao nhiêu học sinh xếp loại trung bình ?

4. Tìm những giá trị số thích hợp của a và b để có :

a + b = a – b

Bài giải

1.

a. \({7 \over 8} + 1 – {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} – {6 \over 8} = {{7 + 8 – 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b. \({{15} \over {24}} – {3 \over 8} – {1 \over 6} = {{15} \over {24}} – {9 \over {24}} – {4 \over {24}} = {{15 – 9 – 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c. 

\(\eqalign{
& 895,72 + 402,68 – 634,87 \cr
& = \left( {895,72 + 402,68} \right) – 634,87 \cr
& = 1298,4 – 634,87 \cr
& = 663,53 \cr} \)

2.

a. \({8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b. 

\(\eqalign{
& 98,54 – 41,82 – 35,72 \cr
& = 98,54 – \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr
& = 98,54 – 77,54 = 21 \cr} \)

3.

Bài giải

a. Số phần trăm học sinh khá giỏi của trường tiểu học là :

 \({5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = {{82,5} \over {100}} = 82,5\% \)

Số phần trăm học sinh đạt loại trung bình là :

100% – 82,5% = 17,5%

b. Số học sinh đạt loại trung bình là :

400 ⨯ 17,5 : 100 = 70 (học sinh)

Đáp số : a. 18,5%

b. 70 học sinh.

4.

Ta thấy : b = 0 thì a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số bất kỳ, còn b = 0 

 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button