Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 8 bài phân số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đọc các phân số thập phân…

Bài 1 trang 8 sgk toán 5

Bài 1. Đọc các phân số thập phân: \(\frac{9}{10}\); \( \frac{21}{100}\); \( \frac{625}{1000}\); \( \frac{2005}{1000000}\).

Bài giải:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 5

Chín phần mười;

Hai mươi mốt phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.


Bài 2 trang 8 sgk toán 5

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;

Hai mươi phần trăm;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

Một phần triệu.

Bài giải:

\( \frac{7}{10}\) ;  \( \frac{20}{100}\) ;  \( \frac{475}{1000}\) ;  \( \frac{1}{1000000}\) .


Bài 3 trang 8 sgk toán 5

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

\( \frac{3}{7}\) ;  \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{100}{34}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) ;  \( \frac{69}{2000}\) .

Bài giải:

Đó là các phân số: \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) .


Bài 4 trang 8 sgk toán 5

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) \( \frac{7}{2}=\frac{7.\square }{2.\square }=\frac{\square }{10}\) ;                                    b) \( \frac{3}{4}=\frac{3.\square }{4.\square }=\frac{\square }{100}\) ;

b) \( \frac{6}{30}=\frac{6:\square }{30:\square }=\frac{\square }{10}\) ;                             d) \( \frac{64}{800}=\frac{64:\square }{800:\square }=\frac{\square }{100}\) .

Bài giải:

a) \( \frac{7}{2}=\frac{7.5 }{2.5}=\frac{35}{10}\) ;                                    b) \( \frac{3}{4}=\frac{3.25 }{4.25 }=\frac{75}{100}\) ;

c) \( \frac{6}{30}=\frac{6:3}{30:3 }=\frac{2 }{10}\) ;                              d) \( \frac{64}{800}=\frac{64:8}{800:8 }=\frac{8 }{100}\)

Giaibaitap.com

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button