Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 57 bài nhân với số có một chữ số SGK Toán 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Bài 1, bài 2 Tiết 49 trang 57 sgk Toán 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 341231 x 2 

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

   214325 x 4

b) 102426 x 5

   410536 x 3

Bài 2 Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

m

2

3

4

5

201634 x m

 

 

 

 

 Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)                             b)             

Bài 2

m

2

3

4

5

201634 x m

403268

604902

806536

1008170

 


Bài 3, bài 4 Tiết 49 trang 57 sgk Toán 4

Bài 3. Tính:

a) 321475 + 423507 x 2

   843275 – 123568 x 5

b) 1306 x 8 + 24573

   609 x 9 – 4845

Bài 4. Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Hướng dẫn giải:

Bài 3

a) 321475 + 423507 x 2 = 321475 + 847014 = 1168489

   843275 – 123568 x 5 = 843275 –  617840 = 225435

b) 1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573 = 35021

   609 x 9 – 4845 = 5481 – 4845  = 636

Bài 4

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

850 x 8 = 6800 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

980 x 9 = 8820 (quyển truyện)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện) 

                                 Đáp số: 15620 (quyển truyện) 

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button