Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Giải bài tập trang 42 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1: \({1 \over {10}}\) =…………..;                    1 gấp \({1 \over {10}}\) ……….lần

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

b) \({1 \over {10}}:{1 \over {100}}\) = ……. ;                    \({1 \over {10}}\) gấp ……lần \({1 \over {100}}\)

c) \({1 \over {100}}:{1 \over {1000}}\) =…….;                    \({1 \over {100}}\) gấp ……..lần  \({1 \over {1000}}\)

2. Tìm x

a) \(x\, + \,{1 \over 4} = {5 \over 8}\)                                                         

b) \(x – {1 \over 3} = {1 \over 6}\)

c) \(x \times {3 \over 5} = {9 \over {10}}\)                                                    

d) \(x :{1 \over {16}} = 18\)

3. Một đội sản xuất ngày thứ nhất làm được \({3 \over {10}}\) công việc, ngày thứ hai làm được \({1 \over 5}\) công việc đó. Hỏi trong hai ngày đầu, trung bình mỗi ngày đội sản xuất đã làm được bao nhiêu phần công việc.

4. a) Mua 4 quả trứng thì phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 7 quả trứng như thế phải trả bao nhiêu tiền?

b) Nếu giá bán mỗi quả trứng giảm đi 500 đồng thì với 10 000 đồng có thể mua được bao nhiêu quả trứng như thế?

Đáp án

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1: \({1 \over {10}}\) = 10;                             1 gấp \({1 \over {10}}\)  10 lần

b) \({1 \over {10}}:{1 \over {100}} = 10\) ;                    \({1 \over {10}}\) gấp 10 lần \({1 \over {100}}\)

c) \({1 \over {100}}:{1 \over {1000}}\) = 10 ;                   \({1 \over {100}}\) gấp 10 lần  \({1 \over {1000}}\)

2. Tìm x

a)

\(\eqalign{
& x + {1 \over 4} = {5 \over 8} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {5 \over 8} – {1 \over 4} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {3 \over 8} \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& x – {1 \over 3} = {1 \over 6} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 6} + {1 \over 3} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 2} \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& x \times {3 \over 5} = {9 \over {10}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {9 \over {10}}:{3 \over 5} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = {3 \over 2} \cr} \)

d) 

\(\eqalign{
& x:{1 \over 6} = 18 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 18 \times {1 \over 6} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 3 \cr} \) 

3.

Bài giải

Hai ngày đầu, đội sản xuất làm được là:

\({3 \over {10}} + {1 \over 5} = {1 \over 2}\)  (công việc)

Trung bình mỗi ngày đội sản xuất làm được:

\({1 \over 2}:2 = {1 \over 4}\) (công việc)

Đáp số: \({1 \over 4}\) công việc

4. 

Bài giải

a) Giá tiền một quả trứng:

10000 : 4 = 2500 (đồng)

Số tiền mua 7 quả trứng:

2500 x 7 = 17500 (đồng)

b) Giá tiền của một quả trứng sau khi giảm là:

2500 – 500 = 2000 (đồng)

Sau khi giảm giá 500 đồng mỗi quả trứng, với 10000 đồng có thể mua được số quả trứng là:

10000 : 2000 = 5 (quả)

Đáp số: a) 17 5000 đồng

             b) 5 quả trứng

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button