Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 170 bài ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai…

Bài 1: Phân số thứ nhất là \(\frac{4}{5}\), phân số thứ hai là \(\frac{2}{7}\). Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 2: Số ?

a)         

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 170 SGK Toán 4

b) 

Bài 3: Tính:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{5}{2}\) – \(\frac{3}{4}\) ;                 \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{3}\) ;                    \(\frac{2}{9}\) : \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{1}{2}\) .

b) \(\frac{4}{5}\) – \(\frac{1}{2}\)  + \(\frac{1}{3}\) ;                \(\frac{1}{2}\)  x \(\frac{1}{3}\)  + \(\frac{1}{4}\) ;                  \(\frac{2}{7}\) :  \(\frac{2}{3}\) – \(\frac{1}{7}\)

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \(\frac{2}{5}\) bể, giờ thứ hai chảy được \(\frac{2}{5}\) bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \(\frac{1}{2}\) bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Bài giải:

Bài 1:

Tính tổng: \(\frac{4}{5}\) + \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{28}{35}\) + \(\frac{10}{35}\) = \(\frac{38}{35}\)

Tính hiệu: \(\frac{4}{5}\) – \(\frac{2}{7}\)  = \(\frac{28}{35}\) + \(\frac{10}{35}\) = \(\frac{18}{35}\)

Tính tích: \(\frac{4}{5}\) x \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{8}{35}\)

Tính thương:  \(\frac{4}{5}\) :  \(\frac{2}{7}\) =  \(\frac{4}{5}\) x \(\frac{7}{2}\) = \(\frac{28}{10}\) = \(\frac{14}{5}\)

Bài 2:

a) Cột thứ nhất: \(\frac{4}{5}\) – \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}\) – \(\frac{5}{15}\) = \(\frac{7}{15}\), viết \(\frac{7}{15}\) vào ô trống.

Cột thứ hai: \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{4}{8}\) + \(\frac{2}{8}\) = \(\frac{6}{8}\) = \(\frac{3}{4}\), viết \(\frac{3}{4}\) vào ô trống.

Cột thứ ba: \(\frac{7}{9}\) – \(\frac{1}{5}\) = \(\frac{35}{45}\) – \(\frac{9}{45}\) = \(\frac{26}{45}\), viết \(\frac{26}{45}\) vào ô trống.

b) Cột thứ nhất: \(\frac{2}{3}\) x \(\frac{4}{7}\) = \(\frac{8}{21}\), viết \(\frac{8}{21}\) vào ô trống.

Cột thứ hai: \(\frac{8}{9}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{8}{9}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{8}{3}\), viết \(\frac{8}{3}\) vào ô trống.

Cột thứ ba: \(\frac{6}{11}\) : \(\frac{2}{9}\) = \(\frac{6}{11}\)  x \(\frac{9}{2}\) = \(\frac{27}{11}\), viết \(\frac{27}{11}\) vào ô trống.

Bài 3:

a) \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{5}{2}\) – \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{8}{12}\) + \(\frac{30}{12}\) – \(\frac{9}{12}\) = \(\frac{38}{12}\) – \(\frac{9}{12}\) = \(\frac{29}{12}\)

\(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{2}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{5}\) : \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{5}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{3}{5}\)

\(\frac{2}{9}\) : \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{2}{9}\) x \(\frac{9}{2}\) x \(\frac{1}{2}\)  = 1 x \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{1}{2}\)

b)  \(\frac{4}{5}\) – \(\frac{1}{2}\)  + \(\frac{1}{3}\)  = \(\frac{24}{30}\) – \(\frac{15}{30}\) + \(\frac{10}{30}\) = \(\frac{9}{30}\) + \(\frac{10}{30}\) = \(\frac{19}{30}\)

\(\frac{1}{2}\)  x \(\frac{1}{3}\)  + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{1}{6}\) + \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{2}{12}\) + \(\frac{3}{12}\) = \(\frac{5}{12}\)

\(\frac{2}{7}\) :  \(\frac{2}{3}\) – \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{2}{7}\) x \(\frac{3}{2}\) –  \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{3}{7}\) – \(\frac{1}{7}\) = \(\frac{2}{7}\)

Bài 4: 

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

\(\frac{2}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{4}{5}\) (bể)

b) Số phần nước còn lại sau khi dùng \(\frac{1}{2}\) bể là:

\(\frac{4}{5}\) – \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{3}{10}\) (bể)

Đáp số: a) \(\frac{4}{5}\) bể         ; b) \(\frac{3}{10}\) bể.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button