Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 158, 159 bài phép cộng SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 158 sgk toán 5

Tính:

a) 889972 + 96308;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 5

b) \(\frac{5}{6}\) + \(\frac{7}{12}\)        ;

c) 3 + \(\frac{5}{7}\)  ;

d) 926,83 + 549,67    ;

Bài giải:

a) 889972 + 96308 = 986280       ;

b) \(\frac{5}{6}\) + \(\frac{7}{12}\)  = \(\frac{10}{12}\) + \(\frac{7}{12}\) = \(\frac{17}{12}\)     ;

c) 3 + \(\frac{5}{7}\) = \(\frac{21}{7}\) + \(\frac{5}{7}\) = \(\frac{26}{7}\) (hoặc 3 + \(\frac{5}{7}\)  = \(3\frac{5}{7}\) )     ;

 

d) 926,83 + 549,67 = 1476,5  ;


Bài 2 trang 158 sgk toán 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;

581 + (878 + 419).

b) (\(\frac{2}{7}\) + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) ;

\(\frac{17}{11}\) + (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\))  ;

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25  ;

Bài giải:

a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419) = (581 + 419) = 878 = 1000 + 878 = 1878.

b)  (\(\frac{2}{7}\) + \(\frac{4}{9}\) ) + \(\frac{5}{7}\) = (\(\frac{2}{7}\) + \(\frac{5}{7}\) ) + \(\frac{4}{9}\)  = 1 + \(\frac{4}{9}\)  = \(1\frac{4}{9}\).

\(\frac{17}{11}\) + (\(\frac{7}{15}\) + \(\frac{5}{11}\)) = (\(\frac{17}{11}\)  + \(\frac{5}{11}\)) + \(\frac{7}{15}\) = \(\frac{22}{11}\) + \(\frac{7}{15}\)  = 2 +\(\frac{7}{15}\)  = \(2\frac{7}{15}\).

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98.


Bài 3 trang 159 sgk toán 5

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{10}\) ;

Bài giải:

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 – 9,68 = 0)

b) Cách 1:

 \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{10}\) , Ta có x = \(\frac{2}{5}\) (vì \(\frac{2}{5}\)  + x = \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) nên x =  \(\frac{2}{5}\))

Cách 2:  \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{5}\), Ta có: x =  \(\frac{2}{5}\) (vì x = \(\frac{4}{5}\) – \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2}{5}\))


Bài 4 trang 159 sgk toán 5

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được \(\frac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

\(\frac{1}{5}\)  +  \(\frac{3}{10}\)  = \(\frac{5}{10}\) (thể tích bể)

\(\frac{5}{10}\)  = 50%.

Đáp số: 50% thể tích bể.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button