Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 75 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 65 trang 75 sgk Toán 4

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)      10 kg = … yến                        100kg = …tạ

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 4

          50 kg = … yến                        300kg = …tạ

          80kg = …yến                          1200kg = ..tạ

b)      1000kg = …tấn                      10 tạ =….tấn

          8000kg =…tấn                       30 tạ = ….tấn

         15 000kg = …tấn                   200 tạ = …tấn

c)      100cm2 = …dm2                      100dm2 =…m2

         800cm2 =…dm2                       900dm2 =…m2

         1700cm2 =…dm2                     1000dm2 = …m2

Bài 2 Tính:

a)  \(268 \times 235\)          \(324 \times 250\)   

b)  \(475 \times 205\)          \(309 \times 207\)         

c) \(45 \times 12 + 8\)        \(45 \times (12 +8)\)

 Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)   \( 2 \times 39 \times 5\);

b)   \( 302 \times 16 + 302 \times 4\);

c)   \(769 \times 85 – 769 \times 75\).

Bài 4 . Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước ?

Bài 5 . Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a)      Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b)      Tính diện tích của hình vuông khi \(a = 25\) m

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)      10 kg = 1 yến                        100kg = 1 tạ

         50 kg = 5  yến                        300kg = 3 tạ

         80kg = 8 yến                          1200kg = 12 tạ

b)      1000kg = 1 tấn                      10 tạ = 1 tấn

         8000kg = 8 tấn                       30 tạ = 3 tấn

          15 000kg = 15 tấn                   200 tạ = 20 tấn

c)       100 cm2 =1 dm2                      100 dm2 = 1 m2

          800 cm2 = 8 dm2                     900 dm2 = 9 m2

          1700 cm2 = 17 dm2                  1000 dm2 = 10 m2

Bài 2

a)      \(268 \times 235 = 62980\)

+)      \(324 \times 250 = 81000\)

b)      \(475 \times 205 = 97375\)

+)      \( 309 \times 207 = 63963\)

c)       \(45 \times 12 + 8 = 540 + 8 = 548\)

+)      \(45 \times (12 + 8) = 45 \times 20 = 900\)

Bài 3

a)      \(2 \times 39 \times 5 = 39 \times (2 \times 5) = 39 \times 10 = 390\)

b)      \(302 \times 16 + 302 \times 4 = 302 \times ( 16 +4) = 302 \times 20 = 6040\)

c)       \(769 \times 85 – 769 \times 75 = 769 \times (85 – 75) = 769 \times 10 = 7690\)

Bài 4

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.

Mỗi phút hai vòi cùng chảy vào bể được: \(25 + 15 = 40\) (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy vào bể được:

\(40 \times 75 = 3000\) (l)

                                Đáp số: \(3000\) l nước

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

\(25 \times 75 = 1875\) (l)

Sau  1 giờ 15 phút vòi thứ hai chảy vào bể được:

\(15 \times 75 = 1125\) (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

\(1875 + 1125 = 3000\) (l)

                                Đáp số: \(3000\) l nước

Bài 5

a) Công thức tính diện tích hình vuông là: 

               \(S = a \times a\)

b) Với \(a = 25\) m thì \(S = 25 \times 25 = 625\) (m2)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button