Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6, 7 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 6, 7 bài 1 Mở đầu về phương trình sgk toán 8 tập 2. Câu 1:

Bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 có là nghiệm của nó không?

a) 4x – 1 = 3x – 2;           b) x + 1 = 2(x – 3);       c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x?

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6, 7 SGK toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải:

a) a) 4x – 1 = 3x – 2

Vế trái: 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế phải: 3x – 2 = 3(-1) -2 = -5

Vì vế trái bằng vế phải nên x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) VT: x + 1 = -1 + 1 = 0

    VP: 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vì VT ≠ VP nên x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) VT: 2(x + 1) + 3 = 2(-1 + 1) + 3 = 3

    VP: 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vì VT =VP nên x = -1 là nghiệm của phương trình.


Bài 2 trang 6 sgk toán 8 tập 2

Trong các giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình.

                               (t + 2)2 = 3t + 4

Hướng dẫn giải:

* Với t = -1

VT = (t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

VP = 3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

=> VT = VP nên t = -1 là nghiệm

* Với t = 0

VT = (t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

VP = 3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

=> VT = VP nên t = 0 là nghiệm.

* Với t = 1

VT = (t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

VP = 3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

=> VT ≠ VP nên t = 1 không là nghiệm cua phương trình.


Bài 3 trang 6 sgk toán 8 tập 2

 Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Hướng dẫn giải:

Vì phương trình x + 1 = 1 + x nghiệm đúng với mọi x ε R. Vậy tập hợp nghiệm của phương trình trên là: S = {x ε R}


Bài 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2

 Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

a) 3(x – 1) = 2x – 1                  -1        

b) \( \frac{1}{x+1}=1-\frac{x}{4}\)                      2              

c) x2 – 2x – 3 = 0.                     3

Hướng dẫn giải:

     


Bài 5 trang 7 sgk toán 8 tập 2

Hai phương trình x = 0 và x(x – 1) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Phương trình x = 0 có tập nghiệm S1 = {0}.

Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vì một tích bằng 0 khi mọt trong hai thừa số bằng 0 tức là: x = 0 hoặc x = 1

Vậy phương trình x(x – 1) = 0 có tập nghiệm S2 = {0;1} 

Vì S1 # S2 nên hai phương trình không tương đương.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button