Giải bài tập

Giải bài 1 ,2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 55 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 55 sgk Toán 5

Bài 1. Tính: 

a) \(605,26 + 217,34\);            

Bạn đang xem: Giải bài 1 ,2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 5

b) \(800,56 – 384,48\);                      

c) \(16,39 + 5,25- 10,3\).

Hướng dẫn giải:

a)                   b) 

c) Cách 1: \(16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3= 11,34\)

Cách 2:  \(16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25= 11,34\)


Bài 2 trang 55 sgk Toán 5

Bài 2. Tìm x:

a) \(x – 5,2 = 1,9 + 3,8\)

b) \(x + 2,7 = 8,7 + 4,9\)

Hướng dẫn giải:

a) \(x – 5,2 = 1,9 + 3,8\)

    \(x – 5,2 = 5,7\)

    \(x = 5,7 + 5,2\) 

    \(x = 10,9\)

b) \(x + 2,7 = 8,7 + 4,9\)

    \(x + 2,7 = 13,6\)

    \(x = 13,6 – 2,7\)

    \(x = 10,9\)Bài 3 trang 55 sgk Toán 5

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(12,45 + 6,98 + 7,55\);            

b) \(42,37 – 28,73 – 11,27\).

Giải

a) \(12,45 + 6,98 + 7,55= (12,45 + 7,55) + 6,98\)

     \(= 20 + 6,98\)

     \( = 26,98\)

b) \(42,37 – 28,73 – 11,27= 42,37 – (28,73 + 11,27)\)

     \(= 42,37 – 40\)

     \(= 2,37\)


Bài 4 trang 55 sgk Toán 5

Bài 4. Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được \(36km\).  Giờ thứ nhất người đó đi được \(13,25km\), giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất \(1,5km\). Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Giải

Tóm tắt:

Giờ thứ hai người đó đi được:

       \(13,25 – 1,5 = 11,75 (km)\)

Hai giờ đầu người đó đi được:

     \(13,25 + 11,75 = 25 (km)\)

Giờ thứ ba người đó đi được:

     \(36- 25 = 11 (km)\)

Đáp số \(11 km\)


Bài 5 trang 55 sgk Toán 5

Bài 5. Tổng của ba số bằng \(8\). Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng \(4,7\). Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng \(5,5\). Hãy tìm mỗi số đó.

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 

Số thứ nhất là: \(8 – 5,5 = 2,5\)

Số thứ hai là: \(4,7 – 2,5 = 2,2\)

Số thứ ba là: \(8 – 4,7 = 3,3\)

Đáp số: \(2,5;\;  2,2;\;    3,3\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button