Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 150 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 150 bài ôn tập về số thập phân SGK Toán 5. Câu 1: Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó…

Bài 1 trang 150 sgk toán 5

Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó:

63,42  ;          99,99 ;             81,325 ;              7,081.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 150 SGK Toán 5

Bài giải:

+ Số 63, 42 đọc là: Sáu mươi ba phẩy bốn mươi hai.

– 63 là phần nguyên, 42 là phần thập phân.

– Chữ số 6 chỉ 6 chục, chữ số 3 chỉ 3 đơn vị, chữ số 4 chỉ 4 phần mười, chữ số 2 chỉ 2 phần trăm.

+ Số 99,99 đọc là:  Chín mươi chín phẩy chín mươi chín.

– 99 (trước dấu phẩy) là phần nguyên, 99 (sau dấu phẩy) là phần thập phân.

– Kể từ trái sang phải: 9 chỉ 9 chục, 9 chỉ 9 đơn vị, 9 chỉ 9 phần mười, 9 chỉ 9 phần trăm.

+ Số 81,325 đọc là: Tám mươi mốt phẩy ba trăm hai mươi lăm.

– 81 là phần nguyên, 325 là phần thập phân.

– Kể từ trái sang phải: 8 chỉ 8 chục, 1 chỉ 1 đơn vị, 3 chỉ 3 phần mười, 2 chỉ 2 phần trăm, 5 chỉ 5 phần nghìn.

+ Số 7,018 đọc là: Bảy phẩy không trăm tám mươi mốt.

– 7 là phần nguyên, 081 là phần thập phân.

– Kể từ trái sang phải: 7 chỉ 7 đơn vị, 0 chỉ 0 phần mười, 8 chỉ 8 phần trăm, 1 chỉ 1 phần nghìn.


Bài 2 trang 150 sgk toán 5

Viết số thập phân có:

a) Tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm (tức là tám đơn vị và sáu mươi lăm phần trăm).

b) Bảy mươi hai đơn vị, bốn phần mười, chín phần trăm, ba phần nghìn (tức là bảy mươi hai đơn vị và bốn trăm chín mươi ba phần nghìn).

c) Không đơn vị, bốn phần trăm.

Bài giải:

a) 8,65 ;         b) 72,493 ;            c) 0,04.


Bài 3 trang 150 sgk toán 5 ôn tập về số thập phân

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới đây đều có hai chữ số ở phần thập phần.

74,6 ;                   284,3 ;            401,25 ;                   104.

Bài giải:

74,6 ;                   284,3 ;            401,25 ;                   104.


Bài 4 trang 151 sgk toán 5

Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\frac{3}{10}\) ; \(\frac{3}{100}\) ; \(4\frac{25}{100}\) ; \(\frac{2002}{1000}\).

b) \(\frac{1}{4}\) ; \(\frac{3}{5}\) ; \(\frac{7}{8}\) ; \(1\frac{1}{2}\).

Bài giải:

a)  \(\frac{3}{10}\) = 0,3 ;        \(\frac{3}{100}\)= 0,03 ;           \(4\frac{25}{100}\) = 4,25;            \(\frac{2002}{1000}\) = 2,002.

b)   \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{25}{100}\) ;       \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{6}{10}\) = 0,6

\(\frac{7}{8}\) = \(\frac{7.125}{8.125}\) = \(\frac{875}{1000}\); 

\(1\frac{1}{2}\) = \(1\frac{5}{10}\) = 1,5.


Bài 5 trang 151 sgk toán 5

78,6…78,59                               28,300…28,3

9,478…9,48                               0,916…0,906

Bài giải:

78,6 > 78,59                               28,300 = 28,3

9,478 < 9,48                               0,916 > 0,906

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button