Giải bài tập

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 72 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

Bạn đang xem: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán 5

b) 30 + 0,5 + 0,04;

c) 100 + 7+ \(\frac{8}{100}\);

d) 35 + \(\frac{5}{10}\) + \(\frac{3}{100}\);

Hướng dẫn giải:

a) …= 450,07;

b) …= 30,54;

c)… = 107,08;

d) …= 35,53


Bài 2 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bài 2.

\(4\tfrac{3}{5}… 4,35\)

\(2\tfrac{1}{25}…2,2\)

\(14,09…14\tfrac{1}{10}\)

\(7\tfrac{3}{20}… 7,15\)

Hướng dẫn giải:

+) \(4\tfrac{3}{5} ={{23} \over 5}= 4,6\) nên \(4\tfrac{3}{5} >  4,35\)

+) \( 2\tfrac{1}{25}={{51} \over {25}} = 2,04\) nên \(2\tfrac{1}{25}< 2,2\)

+) \(14\tfrac{1}{10} = 14,1\) nên \(14,09 < 14\tfrac{1}{10}\)

+) \(7\tfrac{3}{20} = {{143} \over {20}} = 7,15\) nên \(7\tfrac{3}{20} =  7,15\)


Bài 3 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bài 3. Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a)  \(6,251 : 7\);                 

b) \(33,14 : 58\);                     

c) \(375,23 : 69\).

Hướng dẫn giải:

                       

                     

 

a)     Số dư: \(0,021\)                

b)    Số dư: \(0,08\)                      

c)     Số dư: \(0,56\)


Bài 4 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5

Bài 4. Tìm x:

a)     \(0,8 \times x = 1,2 \times 10\)

b)    \(210 : x = 14,92 – 6,52\)

c)     \(25 : x = 16 : 10\)

d)    \(6,2 \times x = 43,18 + 18,82\)

Hướng dẫn giải:

a) \(0,8 \times x = 1,2 \times 10\)               

    \(0,8 \times x = 12\)                                  

    \(x = 12:0,8\)                                       

    \(x =15\)                                                 

b) \(210 : x = 14,92 – 6,52\)  

    \(210 : x = 8,4 \)

    \(x  = 210 : 8,4 \)

    \(x = 25 \)    

c) \(25 : x = 16 : 10\)

    \(25 : x = 1,6\)

    \(x = 25 : 1,6\)

    \(x=15,625\)

d) \(6,2 \times x = 43,18 + 18,82\)

   \(6,2 \times x = 62\)

   \(x = 62 : 6,2\)

   \(x = 10\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button