Giải bài tập

Giải bài 57, 58, 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài tập trang 86 bài 5 dựng hình bằng thước và com pa. Dựng hình thang Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 57: Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm…

Câu 57 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng hình thang cân ABCD, biết hai đáy AB = 1cm, CD = 3cm, đường chéo BD = 3cm.

Giải:

Bạn đang xem: Giải bài 57, 58, 59 trang 86 SBT Toán 8 tập 1

Phân tích: Giả sử hình thang ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

Từ B kẻ đường thẳng song song với AC cắt CD tại E. Tứ giác ABEC là hình thang có hai cạnh bên song song nên CE = AB = 1cm, BE = AC = 3cm

Tam giác BDE xác định được, ta cần xác định đỉnh C và A

–            Đỉnh C nằm trên tia DE cách D một khoảng bẳng 3cm

–            Đỉnh A nằm trên đường thẳng đi qua B và song song với CD, A cách C một khoảng bằng 3cm

Cách dựng:

–            Dựng ∆ BDE biết BD = 3cm, BE = 3cm, DE = 4cm.

–            Dựng điểm C trên tia DE sao cho DC = 3cm

–            Dựng đường thẳng d đi qua B song song với CD

–            Dựng cung tròn tâm C bán kính 3cm cắt đường thẳng d tại A.

Nối AD ta có hình thang ABCD dựng được.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng ta có AB // CD.

Tứ giác ABCD là hình thang

CD = 3cm, AC = BD = 3cm. Vậy ABCD là hình thang cân

Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán có một nghiệm hình.

 


Câu 58 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng tứ giác ABCD, biết AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat A = {80^0},\widehat B = {120^0},\widehat C = {100^0}\).

Giải:

Cách dựng:

–            Dựng ∆ ABD biết AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm.

–            Dựng \(\widehat {ABx} = {120^0}\)

–            Trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa đỉnh D dựng \(\widehat {ADy} = {60^0}\). Dy cắt Bx  tại C.

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng AB = 2cm, \(\widehat A = {80^0}\), AD = 3cm, \(\widehat B = {120^0}\)  

\(\eqalign{
& \widehat C = {360^0} – \left( {\widehat A + \widehat B + \widehat D} \right) \cr 
& = {360^0} – \left( {{{80}^0} + {{120}^0} + {{60}^0}} \right) = {100^0} \cr} \) 

Tứ giác ABCD dựng được thỏa mãn điều kiện bài toán.

 


Câu 59 trang 86 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Dựng góc \({75^0}\) bằng thước và compa.

Giải:

Cách dựng:

–            Dựng tam giác ABC đều

–            Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B dựng tia Ax ⊥ AC

–            Dựng tia phân giác Ay của \(\widehat {xAB}\) ta có \(\widehat {CAy} = {75^0}\)

Chứng minh: thật vậy ∆ ABC đều nên \(\widehat {BAC} = {60^0},\widehat {xAC} = {90^0}\) 

\(\eqalign{
& \Rightarrow \widehat {BAx} = \widehat {xAC} – \widehat {BAC} = {90^0} – {60^0} = {30^0} \cr 
& \widehat {BAy} = {1 \over 2}\widehat {BAx} = {15^0} \cr 
& \Rightarrow \widehat {CAy} = \widehat {BAC} + \widehat {BAy} = {60^0} + {15^0} = {75^0} \cr} \)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button