Giải bài tập

Giải bài 50, 51, 3.1 trang 112 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 112 bài 3 bảng lượng giác Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 50: Tính các góc của tam giác ABC, biết…

Câu 50. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tính các góc của tam giác ABC, biết \(AB = 3cm,AC = 4cm\) và \(BC = 5cm\).

Gợi ý làm bài:

Bạn đang xem: Giải bài 50, 51, 3.1 trang 112 SBT Toán 9 tập 1

Ta có:

\(AB = 3 \Rightarrow A{B^2} = {3^2} = 9\)

\(AC = 4 \Rightarrow A{C^2} = {4^2} = 16\)

\(BC = 5 \Rightarrow B{C^2} = {5^2} = 25\) 

Ta có: \(A{B^2} + A{C^2} = 9 + 16 = 25 = B{C^2}\)

Suy ra tam giác ABC vuông tại A.

Ta có: \(\sin \widehat B = {{AC} \over {BC}} = {4 \over 5} = 0,8 \Rightarrow \widehat B = 53^\circ 8’\)

\(\widehat C = 90^\circ  – \widehat B = 90^\circ  – 53^\circ 8′ = 36^\circ 52’\)

Câu 51. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Để vẽ một tam giác cân có góc ở đáy là \(50^\circ \) mà không có thước đo góc, một học sinh vẽ một tam giác cân có cạnh bên 3cm, cạnh đáy 4cm. Tính góc ở đáy mà em học sinh đó đã tải về. Sai số so với số đo phải vẽ là bao nhiêu?

Gợi ý làm bài:

Giả sử tam giác ABC có AB = AC =3cm, BC=4cm.

Kẻ \(AH \bot BC\)

Ta có: \(BH = {1 \over 2}BC = {4 \over 2} = 2\left( {cm} \right)\)

Tam giác ABH vuông tại H nên ta có:

\(\cos \widehat B = {{BH} \over {AB}} = {2 \over 3} \Rightarrow \widehat B \approx 48^\circ 11’\) 

Sai số là: \(50^\circ  – 48^\circ 11′ = 1^\circ 49’\).

 


Câu 3.1. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Hãy so sánh:

a) sinα và tgα  ( 0º < α < 90º) ;                                

b) cosα và cotgα ( 0º < α < 90º).

c) sin35º và tg38º  ;                                                   

d) cos33º và tg61º.

Gợi ý làm bài:

a)         Do 0 < cosα < 1 và sinα > 0 nên \(tg\alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} > \sin \alpha \)

b)         Do 0 < sinα < 1 và cosα > 0 nên \(\cot g\alpha  = {{\cos \alpha } \over {\sin \alpha }} > \cos \alpha \)

c)         Theo a) sin35º < tg35º, mà khi góc lớn lên thì tang cũng lớn lên nên tg35º < tg38º. Vậy sin35º < tg38º.

d)        Theo b) cos33º < cotg33º mà khi góc lớn lên thì cotang nhỏ đi nên cotg33º < cotg29º = tg61º. Suy ra cos33º < tg61º.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button