Giải bài tập

Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 65, 66 SBT Toán 9 tập 1

Giải bài tập trang 65, 66 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 18: Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau…

Câu 18 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a)      Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x;

Bạn đang xem: Giải bài 18, 19, 20, 21 trang 65, 66 SBT Toán 9 tập 1

b)      Khi \(x = 1 + \sqrt 2\) thì \(y = 2 + \sqrt 2 \).

Gợi ý làm bài:

Đồ thị của hàm số  \(y = ax + 3\) song song với đường thẳng \(y =  – 2x\) nên a = -2

Khi \(x = 1 + \sqrt 2 \) thì \(y = 2 + \sqrt 2 \)

Ta có:

\(\eqalign{
& 2 + \sqrt 2 = a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) + 3 \cr 
& \Leftrightarrow a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) = \sqrt 2 – 1 \cr 
& \Leftrightarrow a = {{\sqrt 2 – 1} \over {\sqrt 2 + 1}} \cr 
& \Leftrightarrow a = {{{{\left( {\sqrt 2 – 1} \right)}^2}} \over {\left( {\sqrt 2 + 1} \right)\left( {\sqrt 2 – 1} \right)}} \cr 
& = {{2 – 2\sqrt 2 + 1} \over {2 – 1}} = 3 – 2\sqrt 2 \cr} \)     

Vậy \(a = 3 – 2\sqrt 2 \)

 


Câu 19 trang 65 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

a)      Tìm b;

b)      Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a).

Gợi ý làm bài:

a) Với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị là 5 , ta có:

\(5 + 2.4 + b \Leftrightarrow b = 5 – 8 \Leftrightarrow b =  – 3\)

b) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x – 3\)   

Cho x = 0 thì y = -3 . Ta có : A(0;-3)

Cho y = 0 thì x = 1,5. Ta có: B(1,5;0)

Đồ thị của hàm số y = 2x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm A, B.

 


Câu 20 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1

Biết rằng khi \(x = 1 + \sqrt 2\) thì \(y = 3 + \sqrt 2 \)

Gợi ý làm bài:

Khi \(x = 1 + \sqrt 2 \) thì hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng \(3 + \sqrt 2 \) nên ta có:

\(3 + \sqrt 2  = a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) \Leftrightarrow a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) = 2 + \sqrt 2 \) 

\(\Leftrightarrow a = {{2 + \sqrt 2 } \over {1 + \sqrt 2 }} = {{\sqrt 2 \left( {1 + \sqrt 2 } \right)} \over {1 + \sqrt 2 }} = \sqrt 2 \)                       

Vậy \(a = \sqrt 2 \)

 


Câu 21 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Xác định hàm số \(y = ax + b\) biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2

Gợi ý làm bài:

Vì đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục hoành  tại điểm có hoành độ bằng -2 nên tung độ của giao điểm bằng 0, ta có :

\(0 = a\left( { – 2} \right) + 2 \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1\)

Vậy hàm số đã cho là y = x + 2.

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button