Giải bài tập

Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 40 SGK toán 8 tập 2

Giải bài tập trang 40 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân sgk toán 8 tập 2. Câu 10: a) So sánh (-2).3 và -4.5…

Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

Bạn đang xem: Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 40 SGK toán 8 tập 2

(-2).30 < -45;                                       (-2).3 + 4,5 <0.

Hướng dẫn làm bài:

a) So sánh (-2).3 và -4.5.

Ta có: -2 < -1,5 và 3 > 0

=>(-2).3 < (-1,5).3

=>(-2).3 < -4,5

b) Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức với 10 > 0  thì được:  (-2).30 < -45

Từ bất đẳng thức: (-2).3 < -4,5 ta cộng vào cả hai vế với 4,5 thì được:

 \(\left( { – 2} \right).30 + 4,5 <  - 4,5 + 4,5\)

=>(-2).30 + 4,5 < 0


Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, chứng minh:

a) 3a + 1 < 3b + 1;                                b)-2a – 5 > -2b – 5 .

Hướng dẫn làm bài:

Thật vậy:

a) Vì a < b => 3a < 3b (nhân cả hai vế với 3 > 0)

=>3a + 1 < 3b +1 (cộng cả hai vế với 1)

b) a < b => -2a > -2b (nhân cả hai vế với -2 < 0)

=>-2a – 5 > -2b – 5 (cộng vào hai vế với -5)


Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Chứng minh:

a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14;                   b)(-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có:

-2 < -1 => 4 (-2) < 4. (-1); nhân hai vế với 4

=>4 (-2) + 14 < 4 (-1) + 14; cộng hai vế với 14.

b) 2 > -5 => (-3)2 < (-3) (-5); nhân hai vế với -3.

=>(-3)2 + 5 < (-3)(-5) + 5, thêm vào hai vế với 5


Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2

So sánh a và b nếu:

a) a + 5 < b + 5                                     b) -3a > -3b;

c) 5a – 6 ≥ 5b – 6 ;                               d) -2a + 3 ≤ -2b + 3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a + 5 < b +5

=>a + 5 + (-5) < b + 5 + (-5)

=>a < b.

Vậy a < b.

b) Ta có : -3a > -3b

=>\( – 3a.\left( { – {1 \over 3}} \right) <  - 3b.\left( { - {1 \over 3}} \right)\)

=>a  < b

c) Ta có: 5a – 6 ≥ 5b – 6

=>5a – 6 + 6 ≥ 5b – 6 + 6

=> 5a ≥ 5b

=>\(5a.{1 \over 5} \ge 5b.{1 \over 5}\)

=>\(a \ge b\)

Vậy a ≥ b.

d) -2a + 3 ≤ -2b + 3

=>-2a ≤ -2b

=>\( – 2a\left( { – {1 \over 2}} \right) \ge  – 2b.\left( { – {1 \over 2}} \right)\)

=>  \(a \ge b\)

Vậy \(a \ge b\)


Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

a) 2a + 1 với 2b + 1;                             b) 2a + 1 với 2b +3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a < b => 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a +1 <  2b +2

Vậy nêú a < b thì 2a + 1 < 2b +1.

b) \(\left. {\matrix{{ 2b + 1 < 2b + 3} \cr { 2a + 1 < 2b + 1} \cr } } \right\} = > 2a + 1 < 2b + 3\)

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button