Giải bài tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

Giải bài tập trang 80 bài chia một số cho một tích Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Tính bằng hai cách…

1. Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2) = ……………

                      = ……………

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1

50 : (5 × 2) = ……………

                  = ……………

                  = ……………

b) 28 : (2×7) = ……………

                     = ……………

28 : (2×7) = ……………

                 = ……………

                 = ……………

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

                     = 60 : 10 : 3

                     = 6 : 3

                     = 2

a) 90 : 30 = ……………

                = ……………

b) 180 : 60 = ……………

                  = ……………

3. Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Bài giải:

1.

a) 50 : (5×2) = 50 :10

                        = 5

   50 : (5×2) = 50  : 5 : 2

                     = 5

b) 28 : (2×7) = 28 : 14

                    = 2

28 : (2×7) = 28 : 2 : 7

                = 14 : 7

                = 2

2.

a) 90 : 30 = 90 : (3×10)

                = 90 : 3 : 10

                = 30 : 10

                = 3

b) 180 : 60 = 180 : (6×10)

                 = 180 : 6 : 10

                 = 30 : 10

                 = 3

3.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2×4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng

Cách 2:

Bài giải

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : (2×4) = 19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 2400 đồng

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giải bài tập

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button